Noutăţi şi evenimente

COMUNICAT DE PRESĂ:„Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”

Data publicării: Joi, 02 iunie 2011
Descarcă fişier: comunicat presa alegeri cpd.doc (83KB)

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte au organizat astăzi  conferinţa de presă cu genericul „Unde sunt femeile? Ce ne  propun bărbaţii? Ce scrie presa?”.

 
În cadrul conferintei de presa a fost prezentată o sinteză a monitorizarii de gen în campania electorală pentru Alegerile Locale din 5 iunie, 2011, realizate de către CPD şi experţi pe următoarele segmente: 
 
Dimensiunea de gen în listele de candidaţi ale concurenţilor electorali (după modificarile operate de unele partide politice);
Problematici de gen în programele electorale ale concurenţilor electoralicare candidează pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău;
Aspecte de gen ale reflectării activităţii concurenţilor electorali în presa scrisă.
Monitorizarea de gen efectuată de CPD se realizează în scopul sporirii sensibilităţii de gen şi culturii electorale ale concurenţilor electorali, mass-media şi societăţii în întregime, într-un demers exhaustiv de creştere a rolului femeii în societate şi de consolidare a unei democraţii paritare în Republica Moldova.
 
Principalele constatări ale monitorizării efectuate de CPD sunt următoarele:
Listele de candidaţi analizate (din eşantionul studiului):
Femeile continuă să fie sub-reprezentate în listele de candidaţi, atît la nivel local, cît şi municipal, pentru funcţiile de primar şi conslier.
 
1) Din numărul total de candidaţi la funcţia de primar, la nivel naţional, femeile reprezintă doar 17,7% din totalul eşantionul (mai puţin comparativ cu Alegerile Locale din 2007, cînd ele reprezenentau 23,5%), iar pentru mun. Chişinău – 23,1%.
2) Cel mai mare număr de candidate la funcţia de primar au fost desemnate de către: PDM (24,7%), PCRM (19,8%), PL (17,7%) şi PLDM (13,1).
3) Printre candidaţiii independenţi din eşantionul studiului, femeile reprezintă 18,6%.
4) Printre candidaţii la funcţiile de consilier raional/ municipal, femeile reprezintă doar 28%, în timp ce pentru consiliile locale – 33,7% (mai puţin, comparativ cu anul 2007, cînd ele erau în proporţie de 33,2% şi respectiv 34,6%).
5) În primele 5 poziţii, femeile reprezintă doar 21,6% pentru funcţia de consilier raional/ municipal, şi 29,5% - pentru cea de consilier local. La nivelul mun. Chişinău – 32,7%.
 
Platformele concurenţilor electorali pentru funcţia de primar al mun. Chişinău:
Ofertele electorale ale concurenţilor pentru funcţai de primar al mun. Chişinău se caracterizează printr-un grad înalt de opacitate de gen:
1) Situația de la analiza platformelor electorale folosite în alegerile parlamentare anticipate din 2010, se repetă, nici un partid sau candidat nu manifestă vreun angajament de a consolida politicile și cadrul instituțional de egalitate de gen.
2) Egalitatea de gen ca valoare politică directă sau subsumată respectării drepturilor omului, este prezentă în statutul și/sau programele electorale a 4 partide (PDM, PL, PLDM și PSD), ceea ce demonstrează încă o dată că este realitv ușor ca partidele să declare respectarea anumitor principii, însă este mult mai dificil să fie puse în practică.
3) Cuvintele ”femei” și ”bărbați” aproape că nu sunt folosite; este vorba doar despre cetățeni, familii, pensionari, persoane defavorizate, tineri, copii. Însă toate aceste grupuri sunt formate din femei și bărbați, fete și băieți, cu nevoi și interese diferite.
4) Specificațiile legate de sănătate și infractura aferentă, indemnizații pentru naștere, educație și infrastructura aferentă, etc. sunt dintre cele mai frecvente prevederi care apar în programele electorale și vizează clar femeia în calitate de mamă. De asemenea, o bună parte din proiectele de infrastructură sensibile la gen (alimentare cu apă, canalizare, gazeificare) vizează în ultimă instanță tot viața privată a femeilor, de data aceasta în calitate de persoane care au în grijă gospodăria și treburile casnice. 
5) În ceea ce privește politicile economice locale sensibile la gen, principiile egalității de gen nu sunt (re)cunoscute ca atare, un singur candidat, de fapt, candidată, vorbește despre promovarea afacerilor femeilor la nivel local (Vitalia Pavlicenco – PNL) și, în general, acesta este unul dintre criteriile unde se vorbește doar despre crearea de locuri de muncă.
6) Combaterea violenței domestice prin dezvoltarea de infrastructură viabilă și oferirea de servicii de calitate victimelor violenței nu se află printre prioritățile nici unui candidat.
7) Implicarea comunității în planificarea urbanistică și în luarea luarea deciziilor este atinsă mai mult sau mai puțin de doar jumătate dintre candidați (Igor Dodon – PCRM, Vitalia Pavlicenco – PNL, Radu Bușilă – PPCD, Valeriu Pleșca – BeFT  și Victor Bodiu – PLDM).    
8) În concluzie, cu o variație de la 0.2 (Marcel Darie - PLD) la 2,4 puncte (Radu Buşilă - PPCD), dintr-un total de 10 puncte, programele celor 9 candidați la Primăria Muncipiului Chișinău nu sunt tocmai prietenoase față de respectarea principiilor egalității de gen și a considerării în egală măsură a nevoilor și intereselor femeilor și bărbaților în contextul unei dezvoltări urbane durabile.
 
Presa scrisă (9 publicaţii, monitorizate în perioada 5 – 20 mai):
Femeile continuă să fie mult mai puţin vizibile în presa scrisă, decît bărbaţii, în perioada campaniei electorale.
1) Femeile sunt reprezintate în proporţie de doar 7% din totalul imaginilor care însoţesc textele din publicaţii, în timp ce imaginile cu bărbaţi constituie 46%.
2) Analiza acţiunilor pe care le fac protagoniştii imaginilor care însoţesc textele evidenţiază faptul că 33% dintre femeile prezentate pozează, în timp ce doar 18% dintre bărbaţi fac acelaşi lucru. Totodată, 18% dintre femei zîmbesc în imagini, şi doar 3% dintre bărbaţi sunt prezentaţi astfel. Vorbind sunt prezentate femeile în 10% dintre ilustraţii, şi 5% bărbaţi.
3) Din totalul imaginilor care reprezintă publicitate electorală 13% sunt cu femei şi 30% - reprezintă bărbaţi.
4) În textele publicaţiilor, femeile apar ca şi protagoniste în proporţie de 6%, în timp ce bărbaţii – 68%. (texte neutre sunt 12 şi cele mixte - 14) 
 
În acest context, este important să accentuăm faptul că dincolo de lipsa de respectare a femeilor care activează în partidele politice (exprimată cras prin numărul mic al acestora şiplasarea pe locuri cu şanse puţine), Republica Moldova şi-a asumat prin semnarea Declaraţiei Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, următorul aspect:  Creşterea reprezentării femeilor la nivelul de luare a deciziilor (de la 26,5% în consiliile locale în 2007 la 40% în 2015, de la 13,2% în consiliile raionale în 2007 la 25% în 2015, de la 18% femei primari în 2007 la 25% în 2015 şi de la 22% femei deputaţi în Parlament în 2005 la 30% în 2015) (Ţinta 1 din Obiectivul 3). Alegerile Locale din 5 iunie 2011 sunt ultimele alegeri pînă la data raportării.
Organizaţiile societăţii civile au prezentat un demers conjugat către Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost solicitată desfăşurarea unor dezbateri parlamentare la tema includerii cotelor de reprezentativitate pentru femei, în Codul Electoral, dar cererea noastră a fost respinsă. Considerăm că este un imperativ evident să se introducă specificarea respectivă în Codul Electoral, ca şi măsură afirmativă temporară, deoarece scrutinele de pînă acum au scos în evidenţă faptul că femeile continuă să fie sub-reprezentate în listele de candidaţi (şi respectiv, în procesele de luare a deciziilor), avînd în vedere pregătirea lor profesională, motivaţia de a se implica, precum şi faptul că în majoritatea partidelor acestea reprezintă jumătate dintre membrii partidelor. 
 
Analiza campaniei electorale din perspectiva de gen  este realizata în cadrul proiectului „Pledoarie pentru egalitate de gen în Alegerile Locale 2011”, cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională  (Sida/Asdi) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA). Proiectul implemententat de CPD se realizează în cadrul Coalitiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neaparat punctul de vedere al finanţatorilor.
 
Date de contact: Daniela Terzi-Barbaroşie, 207158
Alexei Buzu, 241393

Alte articole

CONSILIUL NAŢIONAL pentru PARTICIPARE invită reprezentanţii mass-media la dezbaterea publică "Cum eficientizăm ajutorul extern acordat Moldovei: progrese şi provocări”

Data publicării: Vineri, 18 noiembrie 2011
Din Agenda dezbaterii: Participarea Delegaţiei oficiale a Republicii Moldova şi a reprezentanţilor societăţii civile la cel de-al IV-lea Forum de Nivel Înalt asupra Eficienţei asistenţei externe, şi la Forumul Global al Societăţii Civile cu privire la Ajutorul extern, care se vor desfăşura în Busan, Coreea, în perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2011.

Buna guvernare şi watchdog comunitar prin acţiuni de advocacy şi lobby pentru transparenţă

Data publicării: Luni, 27 iunie 2011
Reprezentante a 12 ONG-uri locale participante la Laboratorul de acţiune şi participare comunitară s-au întâlnit la 22 iunie, la Chişinău, la sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” pentru a împărtăşi realizările şi istoriile de succes pe care acestea le-au înregistrat pe parcursul desfăşurării campaniilor de promovare a Angajamentului pentru transparenţă şi participare, dar şi pentru a discuta impedimentele şi lecţiile învăţate în acest proces.

Invitaţie Conferinţa de Presă: „Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”.

Data publicării: Marţi, 31 mai 2011
CENTRUL „PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE” (CPD) invită reprezentanţii mass-media şi persoanele interesate la conferinţa de presa cu genericul „Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”. În cadrul conferinţei de presaă va fi prezentată o sinteză a monitorizării de gen în campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, 2011.

Mai mulţi candidaţi la funcţia de Primar se angajează să promoveze buna guvernare

Data publicării: Marţi, 24 mai 2011
Organizaţiile neguvernamentale implicate în Laboratorul de watchdog comunitar, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Moldova, au început realizarea activităţilor în vederea promovării Angajamentului pentru transparenţă şi participare în rândul candidaţilor pentru funcţiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011. Reamintim, că documentul respectiv presupune obligativitatea candidaţilor electorali de a implementa, în cazul în care aceştia vor fi aleşi, un şir de măsuri specifice menite să sporească nivelul de transparenţă, bună guvernare şi participare al cetăţenilor.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare angajează experţi pentru monitorizarea şi evaluarea alegerilor generale locale 2011 prin prisma dimensiunii de gen

Data publicării: Joi, 12 mai 2011
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare angajează experţi pentru monitorizarea şi evaluarea alegerilor generale locale 2011 prin prisma dimensiunii de gen, în cadrul proiectului „Pledoarie pentru Egalitate de Gen în cadrul Alegerilor Locale 2011” finanţat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

CPD angajează observatori electorali

Data publicării: Miercuri, 11 mai 2011
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), angajează observatori electorali în cadrul proiectului „Pledoarie pentru Egalitate e Gen în Alegerile Locale 2011” finanţat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

Şase organizaţii locale au organizat Săptămîna Transparenţei cu susţinerea CPD

Data publicării: Miercuri, 04 mai 2011
O organizaţie neguvernamentală puternică construieşte o buna guvernare internă, dar şi se îngrijeşte de consolidarea proceselor de participare comunitară, de asigurarea transparenţei în actul decizional. Astfel, după mai multe instruiri şi sesiuni de informare legate de principiile bunei guvernări, de metodologii de evaluare privind transparenţa în procesul decizional, şase organizaţii neguvernamentale locale (Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor „Excelsior” din s. Băhrineşti, raionul Floreşti, AO ”Perspectiva” din or. Cahul, Centrul de dezvoltare locală Opaci, Căuşeni, Asociaţia femeilor ”Iniţiativa” din or. Străşeni, ONG ”Activ” din com. Lozova, Străşeni, AO “Generaţia Mea”, com. Grătieşti), partenere de implementare a proiectului, au organizat în propriile comunităţi, Săptămâna Transparenţei. Fiecare dintre organizaţii au avut o abordare proprie, apelând la teme şi probleme caracteristice localităţilor pe care le reprezintă.

10 ONG-uri vor face pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011

Data publicării: Vineri, 29 aprilie 2011
La 29 aprilie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale partenere de implementare ale proiectului „Pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011” au participat la atelierul de instruire „Integrarea dimensiunii de gen în implementarea proiectelor comunitare în cadrul alegerilor locale 2011”.

ONG-uri comunitare vor promova Angajamentul pentru transparenţă şi participare în cadrul alegerilor locale 2011

Data publicării: Luni, 18 aprilie 2011
Reprezentanți a 13 ONG-uri, implicate în Laboratorul de acțiune și participare comunitară, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, și-au asumat responsabilitatea de a promova Angajamentul pentru transparenţă şi participare în rândul candidaților pentru funcțiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011.

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară îşi începe activitatea

Data publicării: Marţi, 29 martie 2011
13 organizaţii neguvernamentale locale au fost selectate pentru a participa în cadrul Laboratorului de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice

Rezultatele 311 - 320 din 323
GLOSAR
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan