Noutăţi şi evenimente

Mai mulţi candidaţi la funcţia de Primar se angajează să promoveze buna guvernare

Data publicării: Marţi, 24 mai 2011

 

Organizaţiile neguvernamentale implicate în Laboratorul de watchdog comunitar, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Moldova, au început realizarea activităţilor în vederea promovării  Angajamentului pentru transparenţă şi participare în rândul candidaţilor pentru funcţiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011. Reamintim, că documentul respectiv presupune obligativitatea candidaţilor electorali de a implementa, în cazul în care aceştia vor fi aleşi, un şir de măsuri specifice menite să sporească nivelul de transparenţă, bună guvernare şi participare al cetăţenilor. 
 
Astfel, reprezentantele Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP) din comuna Dobruşa, raionul Şoldăneşti, au organizat întâlniri individuale cu patru candidaţi la funcţia de primar al localităţii: Grosu Victor, candidat independent; Odobescu Valentin, reprezentant al PLDM; Tatarenco Dumitru, candidat din partea PD şi Căpăţână Ana – PCRM. Discuţiile au avut loc în zilele de 9, 10, 11, 16 mai 2011, în localul gimnaziului „A. Grosu” s. Dobruşa, cu participarea membrilor APP. Invitaţii au luat cunoştinţă cu prevederile Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii publice, ale Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi cu Angajamentul pentru transparenţă şi participare. Candidaţii au susţinut această iniţiativă, confirmându-şi acordul prin semnarea Angajamentului şi asumarea responsabilităţilor şi a obligaţiunilor prevăzute în documentul respectiv. Adiţional, aceştia se vor întruni în cadrul  unei mese rotunde „Procesul de transparenţă şi participare asigură Buna Guvernare” care va fi organizată săptămâna curentă.
 
La 9 mai, A.O. „Armonie” din satul Oxentea, raionul Dubăsari a organizat discuţii cu fiecare din cei şase candidaţi la funcţia de primar din localitate, propunându-le Angajamentul pentru studiere şi oferindu-le timp pentru a decide dacă îl semnează sau nu. La 27 mai curent va fi organizată masa rotundă „Procesul de transparență şi participare asigură Buna Guvernare”, cu invitaţia candidaţilor şi candidatelor din partea partidelor PLDM, PDM, PL, PCRM, a candidaţilor independenţi etc. În agenda evenimentului sunt propuse spre discuţie aspecte legate de încurajarea participării cetăţenilor, asigurarea bunei guvernări şi a transparenţei la nivel local.
 
În satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, la 14 mai 2011, a avut loc întâlnirea cu candidaţii la funcţia de primar şi consilieri locali, organizată de Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP). În cadrul acestui eveniment, d-na Volimbovschi, preşedinta APP Olişcani, a prezentatconţinutul  Angajamentului pentru transparenţă şi participare, axându-se peimportanţa realizării prevederilor lui. La 18 mai 2011, APP a organizat dezbateri în cadrul mesei rotunde ,,Parteneriat  pentru o Bună Guvernare”. În urma analizei prevederilor Angajamentului, s-a constatat că prezentul document este bine structurat, corespunde normelor legale şi este binevenit  într-o societate democratică. A fost  menţionat şi faptul că e pentru prima dată în istoria comunităţii  locale, când se înaintează candidaţilor un asemenea angajament, propus spre realizare de către aleşii locali. Astfel, Angajamentul pentru transparenţă şi participare a fost acceptat în unanimitate spre semnare de către candidaţii la funcţia de primar, concomitent stabilindu-se şi relaţii de colaborare între părţi. A fost înaintată propunerea ca prezenta iniţiativă să fie preluată şi la  alegerile ulterioare. În final, participanţii la eveniment au decis ca semnarea Angajamentului să se facă public de către candidaţii la funcţiile eligibile în Alegerile Locale 2011,  în cadrul întâlnirii comune cu alegătorii, care va avea loc în satul Olişcani la 29 mai curent.
 
În zilele de 11, 12, 13 mai 2011, membrii A.O. „Always Together” din comuna Bobeica, raionul Hânceşti, au desfăşurat întâlniri individuale de promovare a documentului sus-menţionat cu candidaţii la funcţia de primar de Bobeica, membri ai PLDM (Lozinschi Constantin), PDM (Musteata Lilian) şi PL (Hâncu Vasile), care s-au arătat interesaţi de prevederile Angajamentului, exprimându-şi disponibilitatea şi acordul de a-l semna. Ulterior, în cadrul Zilei Transparentei organizate la 22 mai curent, în incinta Liceului Bobeica, care a întrunit, cetăţeni şi reprezentanţi ai Senatului Tinerilor din localitate, cei trei candidaţii la funcţiile eligibile şi-au asumat responsabilitatea de a implementa, în cazul în care vor fi aleşi, măsuri specifice în vederea sporirii nivelului de transparenţă şi participare al cetăţenilor. 
Pe data de 18 mai a.c. membrii Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor „Viitorul” de la gimnaziul Chipeşca, raionul Şoldăneşti,  au organizat o conferinţă cu candidaţii la primar şi consilieri cu genericul: „Transparenţa în activitate – garant al Bunei Guvernări”. În cadrul conferinţei au fost prezenţi: din partea PLDM – Muştuc Nadejda, candidat la funcţia de primar şi Pleşca Nina candidat la funcţia de consilier local, din partea PCRM – dnul Apreutesei Iurii, candidat la funcţia de primar, din partea PD – dna Botezatu Elena, candidat la funcţia de primar şi dna Cepraga Lilia, candidat la funcţia de consilier local, din partea PL – dna Rucaviţin Valentina, candidat la funcţia de primar şi Crudu Aliona, Druţa Aliona, candidaţi la funcţia de consilieri locali. În cadrul acestei conferinţe invitaţii au fost şcolarizaţi cu actele normative importante – Legea privind accesul la informaţie şi Legea privind transparenţa în procesul decizional – care creează condiţii favorabile pentru informarea, consultarea şi participarea publicului în procesul de luare a deciziilor. Au fost puse în discuţie următoarele întrebări: În ce măsură sunt respectate prevederile acestor acte, orientate spre democratizarea societăţii? Care este atitudinea autorităţilor faţă de cererile de acces la informaţie? Cum sunt percepute de reprezentanţii APL şi ai societăţii civile, diverse aspecte ale accesului la informaţie şi ale transparenţei în procesul decizional? Foarte activ s-au încadrat în discuţie participanţii conferinţei referitor la întrebarea „Cadranele Bunei Guvernări”, propunând soluţii concrete în vederea unei conlucrări active a APL cu societatea. Pe agenda evenimentului a mai figurat şi întrebarea „Cu privire la utilizarea diverselor modalităţi eficiente de încurajare a cetăţenilor pentru participarea în scrutinele electorale”. Au fost propuse soluţii foarte interesante şi originale. 

Alte articole

CONSILIUL NAŢIONAL pentru PARTICIPARE invită reprezentanţii mass-media la dezbaterea publică "Cum eficientizăm ajutorul extern acordat Moldovei: progrese şi provocări”

Data publicării: Vineri, 18 noiembrie 2011
Din Agenda dezbaterii: Participarea Delegaţiei oficiale a Republicii Moldova şi a reprezentanţilor societăţii civile la cel de-al IV-lea Forum de Nivel Înalt asupra Eficienţei asistenţei externe, şi la Forumul Global al Societăţii Civile cu privire la Ajutorul extern, care se vor desfăşura în Busan, Coreea, în perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2011.

Buna guvernare şi watchdog comunitar prin acţiuni de advocacy şi lobby pentru transparenţă

Data publicării: Luni, 27 iunie 2011
Reprezentante a 12 ONG-uri locale participante la Laboratorul de acţiune şi participare comunitară s-au întâlnit la 22 iunie, la Chişinău, la sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” pentru a împărtăşi realizările şi istoriile de succes pe care acestea le-au înregistrat pe parcursul desfăşurării campaniilor de promovare a Angajamentului pentru transparenţă şi participare, dar şi pentru a discuta impedimentele şi lecţiile învăţate în acest proces.

COMUNICAT DE PRESĂ:„Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”

Data publicării: Joi, 02 iunie 2011
În cadrul conferintei de presa a fost prezentată o sinteză a monitorizarii de gen în campania electorală pentru Alegerile Locale din 5 iunie, 2011, realizate de către CPD şi experţi pe următoarele segmente:  Dimensiunea de gen în listele de candidaţi ale concurenţilor electorali (după modificarile operate de unele partide politice);  Problematici de gen în programele electorale ale concurenţilor electoralicare candidează pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău;  Aspecte de gen ale reflectării activităţii concurenţilor electorali în presa scrisă. Monitorizarea de gen efectuată de CPD se realizează în scopul sporirii sensibilităţii de gen şi culturii electorale ale concurenţilor electorali, mass-media şi societăţii în întregime, într-un demers exhaustiv de creştere a rolului femeii în societate şi de consolidare a unei democraţii paritare în Republica Moldova.

Invitaţie Conferinţa de Presă: „Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”.

Data publicării: Marţi, 31 mai 2011
CENTRUL „PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE” (CPD) invită reprezentanţii mass-media şi persoanele interesate la conferinţa de presa cu genericul „Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”. În cadrul conferinţei de presaă va fi prezentată o sinteză a monitorizării de gen în campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, 2011.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare angajează experţi pentru monitorizarea şi evaluarea alegerilor generale locale 2011 prin prisma dimensiunii de gen

Data publicării: Joi, 12 mai 2011
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare angajează experţi pentru monitorizarea şi evaluarea alegerilor generale locale 2011 prin prisma dimensiunii de gen, în cadrul proiectului „Pledoarie pentru Egalitate de Gen în cadrul Alegerilor Locale 2011” finanţat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

CPD angajează observatori electorali

Data publicării: Miercuri, 11 mai 2011
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), angajează observatori electorali în cadrul proiectului „Pledoarie pentru Egalitate e Gen în Alegerile Locale 2011” finanţat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

Şase organizaţii locale au organizat Săptămîna Transparenţei cu susţinerea CPD

Data publicării: Miercuri, 04 mai 2011
O organizaţie neguvernamentală puternică construieşte o buna guvernare internă, dar şi se îngrijeşte de consolidarea proceselor de participare comunitară, de asigurarea transparenţei în actul decizional. Astfel, după mai multe instruiri şi sesiuni de informare legate de principiile bunei guvernări, de metodologii de evaluare privind transparenţa în procesul decizional, şase organizaţii neguvernamentale locale (Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor „Excelsior” din s. Băhrineşti, raionul Floreşti, AO ”Perspectiva” din or. Cahul, Centrul de dezvoltare locală Opaci, Căuşeni, Asociaţia femeilor ”Iniţiativa” din or. Străşeni, ONG ”Activ” din com. Lozova, Străşeni, AO “Generaţia Mea”, com. Grătieşti), partenere de implementare a proiectului, au organizat în propriile comunităţi, Săptămâna Transparenţei. Fiecare dintre organizaţii au avut o abordare proprie, apelând la teme şi probleme caracteristice localităţilor pe care le reprezintă.

10 ONG-uri vor face pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011

Data publicării: Vineri, 29 aprilie 2011
La 29 aprilie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale partenere de implementare ale proiectului „Pledoarie pentru egalitate de gen în alegerile locale 2011” au participat la atelierul de instruire „Integrarea dimensiunii de gen în implementarea proiectelor comunitare în cadrul alegerilor locale 2011”.

ONG-uri comunitare vor promova Angajamentul pentru transparenţă şi participare în cadrul alegerilor locale 2011

Data publicării: Luni, 18 aprilie 2011
Reprezentanți a 13 ONG-uri, implicate în Laboratorul de acțiune și participare comunitară, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, și-au asumat responsabilitatea de a promova Angajamentul pentru transparenţă şi participare în rândul candidaților pentru funcțiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011.

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară îşi începe activitatea

Data publicării: Marţi, 29 martie 2011
13 organizaţii neguvernamentale locale au fost selectate pentru a participa în cadrul Laboratorului de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice

Rezultatele 311 - 320 din 323
GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan