Noutăţi şi evenimente

Mai mulţi candidaţi la funcţia de Primar se angajează să promoveze buna guvernare

Data publicării: Marţi, 24 mai 2011

 

Organizaţiile neguvernamentale implicate în Laboratorul de watchdog comunitar, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Moldova, au început realizarea activităţilor în vederea promovării  Angajamentului pentru transparenţă şi participare în rândul candidaţilor pentru funcţiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011. Reamintim, că documentul respectiv presupune obligativitatea candidaţilor electorali de a implementa, în cazul în care aceştia vor fi aleşi, un şir de măsuri specifice menite să sporească nivelul de transparenţă, bună guvernare şi participare al cetăţenilor. 
 
Astfel, reprezentantele Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP) din comuna Dobruşa, raionul Şoldăneşti, au organizat întâlniri individuale cu patru candidaţi la funcţia de primar al localităţii: Grosu Victor, candidat independent; Odobescu Valentin, reprezentant al PLDM; Tatarenco Dumitru, candidat din partea PD şi Căpăţână Ana – PCRM. Discuţiile au avut loc în zilele de 9, 10, 11, 16 mai 2011, în localul gimnaziului „A. Grosu” s. Dobruşa, cu participarea membrilor APP. Invitaţii au luat cunoştinţă cu prevederile Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii publice, ale Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi cu Angajamentul pentru transparenţă şi participare. Candidaţii au susţinut această iniţiativă, confirmându-şi acordul prin semnarea Angajamentului şi asumarea responsabilităţilor şi a obligaţiunilor prevăzute în documentul respectiv. Adiţional, aceştia se vor întruni în cadrul  unei mese rotunde „Procesul de transparenţă şi participare asigură Buna Guvernare” care va fi organizată săptămâna curentă.
 
La 9 mai, A.O. „Armonie” din satul Oxentea, raionul Dubăsari a organizat discuţii cu fiecare din cei şase candidaţi la funcţia de primar din localitate, propunându-le Angajamentul pentru studiere şi oferindu-le timp pentru a decide dacă îl semnează sau nu. La 27 mai curent va fi organizată masa rotundă „Procesul de transparență şi participare asigură Buna Guvernare”, cu invitaţia candidaţilor şi candidatelor din partea partidelor PLDM, PDM, PL, PCRM, a candidaţilor independenţi etc. În agenda evenimentului sunt propuse spre discuţie aspecte legate de încurajarea participării cetăţenilor, asigurarea bunei guvernări şi a transparenţei la nivel local.
 
În satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, la 14 mai 2011, a avut loc întâlnirea cu candidaţii la funcţia de primar şi consilieri locali, organizată de Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP). În cadrul acestui eveniment, d-na Volimbovschi, preşedinta APP Olişcani, a prezentatconţinutul  Angajamentului pentru transparenţă şi participare, axându-se peimportanţa realizării prevederilor lui. La 18 mai 2011, APP a organizat dezbateri în cadrul mesei rotunde ,,Parteneriat  pentru o Bună Guvernare”. În urma analizei prevederilor Angajamentului, s-a constatat că prezentul document este bine structurat, corespunde normelor legale şi este binevenit  într-o societate democratică. A fost  menţionat şi faptul că e pentru prima dată în istoria comunităţii  locale, când se înaintează candidaţilor un asemenea angajament, propus spre realizare de către aleşii locali. Astfel, Angajamentul pentru transparenţă şi participare a fost acceptat în unanimitate spre semnare de către candidaţii la funcţia de primar, concomitent stabilindu-se şi relaţii de colaborare între părţi. A fost înaintată propunerea ca prezenta iniţiativă să fie preluată şi la  alegerile ulterioare. În final, participanţii la eveniment au decis ca semnarea Angajamentului să se facă public de către candidaţii la funcţiile eligibile în Alegerile Locale 2011,  în cadrul întâlnirii comune cu alegătorii, care va avea loc în satul Olişcani la 29 mai curent.
 
În zilele de 11, 12, 13 mai 2011, membrii A.O. „Always Together” din comuna Bobeica, raionul Hânceşti, au desfăşurat întâlniri individuale de promovare a documentului sus-menţionat cu candidaţii la funcţia de primar de Bobeica, membri ai PLDM (Lozinschi Constantin), PDM (Musteata Lilian) şi PL (Hâncu Vasile), care s-au arătat interesaţi de prevederile Angajamentului, exprimându-şi disponibilitatea şi acordul de a-l semna. Ulterior, în cadrul Zilei Transparentei organizate la 22 mai curent, în incinta Liceului Bobeica, care a întrunit, cetăţeni şi reprezentanţi ai Senatului Tinerilor din localitate, cei trei candidaţii la funcţiile eligibile şi-au asumat responsabilitatea de a implementa, în cazul în care vor fi aleşi, măsuri specifice în vederea sporirii nivelului de transparenţă şi participare al cetăţenilor. 
Pe data de 18 mai a.c. membrii Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor „Viitorul” de la gimnaziul Chipeşca, raionul Şoldăneşti,  au organizat o conferinţă cu candidaţii la primar şi consilieri cu genericul: „Transparenţa în activitate – garant al Bunei Guvernări”. În cadrul conferinţei au fost prezenţi: din partea PLDM – Muştuc Nadejda, candidat la funcţia de primar şi Pleşca Nina candidat la funcţia de consilier local, din partea PCRM – dnul Apreutesei Iurii, candidat la funcţia de primar, din partea PD – dna Botezatu Elena, candidat la funcţia de primar şi dna Cepraga Lilia, candidat la funcţia de consilier local, din partea PL – dna Rucaviţin Valentina, candidat la funcţia de primar şi Crudu Aliona, Druţa Aliona, candidaţi la funcţia de consilieri locali. În cadrul acestei conferinţe invitaţii au fost şcolarizaţi cu actele normative importante – Legea privind accesul la informaţie şi Legea privind transparenţa în procesul decizional – care creează condiţii favorabile pentru informarea, consultarea şi participarea publicului în procesul de luare a deciziilor. Au fost puse în discuţie următoarele întrebări: În ce măsură sunt respectate prevederile acestor acte, orientate spre democratizarea societăţii? Care este atitudinea autorităţilor faţă de cererile de acces la informaţie? Cum sunt percepute de reprezentanţii APL şi ai societăţii civile, diverse aspecte ale accesului la informaţie şi ale transparenţei în procesul decizional? Foarte activ s-au încadrat în discuţie participanţii conferinţei referitor la întrebarea „Cadranele Bunei Guvernări”, propunând soluţii concrete în vederea unei conlucrări active a APL cu societatea. Pe agenda evenimentului a mai figurat şi întrebarea „Cu privire la utilizarea diverselor modalităţi eficiente de încurajare a cetăţenilor pentru participarea în scrutinele electorale”. Au fost propuse soluţii foarte interesante şi originale. 

Alte articole

Se anunţă înscrierea la trainingurile de autoevaluare prin prisma dimensiunii de gen

Data publicării: Marţi, 06 noiembrie 2012
În atenţia redacţiilor ziarelor, agenţiilor de ştiri, site-urilor şi portalurilor informaţionale, reţelelor de socializare şi bloguri.

Anunt de SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CREARE A PAGINII WEB ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE MENTORAT PENTRU FEMEI “INSPIR-O!”

Data publicării: Joi, 01 noiembrie 2012
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de creare a paginii web în cadrul proiectului „Inspir-o!” – primul program national de mentorat pentru femeile din Republica Moldova.

Anunţarea concursului de participare la istruirea internaţională Ucraina-Moldova-Belarus în cadrul proiectului “Acţiunile Tinerelor Ne Unesc ”

Data publicării: Miercuri, 31 octombrie 2012
Proiectul prevede posibiliatea schimbului de experienţă bazată pe cele mai bune practici din sectorul public, crearea unei strategii comune și punerea în ulterioară aplicare a proiectelor locale realizate de către tinerii activiști din Ucraina, Belarus și Moldova. Pentru a afla mai multe detalii despre iniţiativă, a se vedea adnotarea proiectului: :http://firststep.uwf.kiev.ua/rus/podii/74.

La iniţiativa UN Women, API in parteneriat cu CPD lansează un program de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen

Data publicării: Marţi, 16 octombrie 2012
Zece ziare cu distribuţie naţională şi locală, precum şi şapte medii de informare on-line, inclusiv site-uri şi portaluri informaţionale, reţele de socializare şi bloguri vor fi antrenate întrun exerciţiu de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen care se va desfăşura timp de nouă luni, în perioada ianuarie-septembrie 2013. Proiectul de autoevalure a presei este implementat de Asociaţia Presei Independente (API) în colaborare cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, la iniţiativa şi cu suportul financiar al programului UN Women în Moldova „Abilitarea economică a femeilor”.

Prin Mentorat spre Succes

Data publicării: Vineri, 05 octombrie 2012
“Toți am fost, suntem sau vom fi, la un moment dat, mentori pentru cineva.” - aceasta a fost fraza care a adus invitații evenimentului de lansare a Programului Național de Mentorat pentru Femei, mai aproape de conceptul ce urmează a fi dezvoltat în cadrul programului dat, implementat de Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", pe parcursul a 12 luni.

Programul pentru Accelerarea Participarii Femeilor "CIVITA" a fost lansat

Data publicării: Joi, 04 octombrie 2012
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, a lansat la data de 28 septembrie Programul pentru Accelerarea Participării Femeilor „CIVITA”. Programul este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale” şi este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova (FSM) Şi Guvernul Suediei. Programul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale şi orăsele mici pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, comunitățile fiind mai orientate spre nevoile oamenilor.

Selectarea trainerilor pentru Modulul II al Programului pentru Accelerarea Participarii Femeilor "CIVITA"

Data publicării: Vineri, 28 septembrie 2012
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a 2 traineri pentru al doilea Modul a proiectului „CIVITA”. „CIVITA” este un program unic în Republica Moldova de accelerarea a participării femeilor,care este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”, implemenetat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova(FSM) şi Guvernul Suedez. Proiectul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor tinere din zonele rurale pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor.

Se lansează PROGRAMUL NAȚIONAL DE MENTORAT PENTRU FEMEI

Data publicării: Vineri, 21 septembrie 2012
Programul Național de Mentorat pentru Femei este un proiect, care vine să diminueze problema implicării insuficiente a femeilor în sfera politică, socială şi business, din cauza lipsei încrederii în sine, cunoștințelor necesare, suportului financiar, abilităţilor de lider slab dezvoltate, precum şi a reţelei nedezvoltate de cooperare între femei.

21 Septembrie data limită de aplicare în cadrul CIVITA, programului de accelerare a participării femeilor

Data publicării: Marţi, 04 septembrie 2012
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, lansează proiectul „CIVITA”, proiect ce este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”, finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Proiectul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, comunitățile fiind mai orientate spre nevoile oamenilor.

Prelungirea termenului pentru Selectarea trainerilor pentru Modulul "Dezvoltarea abilităţilor de leadership" în cadrul programului de accelerare a participării femeilor "CIVITA"

Data publicării: Marţi, 28 august 2012
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă prelungire competiţiei deschisă pentru selectarea a 2 traineri pentru primul modul al proiectului „CIVITA”,care este un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Rezultatele 291 - 300 din 328
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan