Comunicate

(post press release) „Aspecte de gen în alegerile parlamentare 2010: hibe şi progrese stîngace”

Data publicării: Vineri, 12 noiembrie 2010
Descarcă fişier: 3904 post press-release.23.11 2.doc (93KB)
Principalele constatări ale monitorizării efectuate de CPD sunt următoarele:
 
Listele electorale:
 • În rândul candidaţilor la funcţia de deputat femeile constituie doar 28,4%, o cotă prea departe de procentul femeilor în rândul alegătorilor (53%) sau de acea treime „magică”, pentru ca vocea unui grup  să fie auzită;
 • Progresul de creştere a prezenţei femeilor pe listele candidaţilor înregistrat în scrutinele 1998, 2001 şi 2005 a stagnat în scrutinele din 2009 şi în scrutinul ce urmează; 
 • Şi în plan poziţional femeile sunt dezavantajate, fiind centrate mai masiv în a doua parte a listei, astfel încât şansele de trecere în Parlament fiind şi mai diminuate;
 • Poziţia medie a unei femei pe liste este 57, cu 10 poziţii mai mult faţă de poziţia medie a unui candidat bărbat;
 • Listele a doar 2 din cele 20 formaţiuni incluse în cursă sunt conduse de o femeie;
 • Doar 16% din primele 5 poziţii sunt ocupate de candidate.
Concluzie majoră: Scrutinul parlamentar din 28 noiembrie 2010 se caracterizează printr-o prezenţă tradiţional slabă a femeilor pe listele de candidaţi.
 
Mass-media:
 • Deşi la momentul actual mass-media pare la prima vedere a fi un domeniu relativ echilibrat ca şi distribuţie de gen (femeile constituind aproape jumătate din componenţa echipelor redacţionale), oricum este masculinizat (doar 31% din materialele semnate în publicaţiile monitorizare au fost semnate de jurnaliste şi doar 0,6% - de persoane publice femei);
 • Câmpul ilustrativ este şi el dominat de bărbaţi, femeile fiind prezente în imagini de unele singure în doar 5,5% din totalul imaginilor, comparativ cu 42,1% imagini în cazul bărbaţilor;
 • O disproporţie în prezenţă se constată şi în materialele publicate, în care femeile sunt protagoniste în doar 0,9%, comparativ cu bărbaţii protagonişti (14,3%);

Concluzia majoră:  prezenţa femeilor în mass-media scrisă nu reflectă în plan cantitativ nici barem nivelul prezenţei acestora pe liste. 

Platformele electorale:
 • Ofertele electorale ale concurenţilor electorali se caracterizează printr-un înalt grad de opacitate de gen (engl. gender blindness);
 • Un singur partid politic (PLDM) şi-a asumat prin statut un sistem de cote (30%), însă cota nu se regăseşte la nivelul locurilor eligibile (primele 20) de pe lista partidului, acesta avînd aprox.26% total femei pe lista de candidaţi;
 • Nici un partid nu manifestă vreun angajament de a consolida politicile și cadrul instituţional pentru egalitatea de gen;
 • Doar 2 partide (PLDM şi AMN) menţionează reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaţilor în poziţii de decizie;
 • Pe de altă parte însă, egalitatea de gen ca valoare politică directă sau intrinsecă respectării drepturilor omului, este prezentă în statutul și/sau programele electorale a 7 partide (PDM, PL, AMN, PUM, PLDM, PPR, PSD); 
 • S-a conturat tendinţa de a trata femeile mai degrabă în strânsă legătură cu rolul lor în familie, şi în mod special, e vizat rolul de mamă al femeilor;
 • De asemenea, proiectele de infrastructură sensibile la gen (alimentare cu apă şi canalizare, gazeificare) vizează în ultimă instanţă tot viaţa privată a femeilor, de data aceasta, în calitate de persoane care au în grijă gospodăria şi treburile casnice;
 • Dezvoltarea rurală este una dintre priorităţile declarate de partidele politice analizate, însă perspectiva de gen este cvasi-inexistentă, nevoile şi interesele femeilor din mediul rural regăsindu-se aici în foarte mică măsură;
 • Piaţa muncii și politicile economice: principiile egalităţii de gen nu sunt (re)cunoscute ca atare, doar 4 partide (PDM, PL, PMUEM, AMN) includ prevederi referitoare la egalitate de gen pe piaţa muncii și doar 2 partide ( PMUEM și AMN) au vagi referiri la promovarea femeilor în poziţii de decizie în toate domeniile;
 • Deşi se vorbeşte despre creșterea susţinută a pensiilor, nici aici nu sunt adresate probleme structurale care fac din sistemul de pensii publice un sistem mai puţin favorabil femeilor decât bărbaţilor. Un singur partid (PDM) menţionează eliminarea diferenţelor de salarizare dintre femei și bărbaţi pentru ca astfel să se regleze și diferenţele în drepturile de pensie dintre femei și bărbați;
 • Combaterea violenţei domestice și a traficului de persoane nu se află printre priorităţile nici unui partid politic. Ca idei, aceste teme sunt introduse doar pe agenda a 2 partide (PNL și MAE) fără să se ofere nici un fel de detaliere;
 
Concluzia majoră: cu o variaţie între 0 şi 49 puncte dintr-un total de 140 (punctaj maximal), partidele politice din Republica Moldova nu sunt tocmai prietenoase faţă de respectarea principiilor egalității de gen şi a considerării nevoilor şi intereselor femeilor şi bărbaţilor.
 
Proiectul „Pledoarie pentru egalitatea de gen în alegeri” este realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” prin intermediul Fundaţiei Est-Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, Fondul Naţional pentru Democraţie (NED) şi Fundaţia SOROS-Moldova. Mesajul aparţine Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.
 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” implementează proiectul „Pledoarie pentru egalitatea de gen în alegeri” în cadrul unui demers amplu al Alianţei Progen – Alegeri 2010, din care fac parte: Clubul Politic al Femeilor 50/50, Gender-Centru şi Forul Organizaţiilor de femei şi care îşi desfăşoară activitatea începînd cu octombrie 2009.
Pentru informaţii suplimentare: 
Daniela Terzi-Barbaroşie, 207158, terzi@progen.md
Alexei Buzu, 241393, buzu@progen.md 

Alte articole

Ziua Ușilor Deschise desfășurate la Poliția de Frontieră

Data publicării: Miercuri, 10 iunie 2015
Beneficiarele Programului de granturi mici „INSPIR-O!” Liuba Brînzoi, Irina Nistor și Liliana Pașcan desfășoară cu succes activitățile preconizate în proiectul „Depășește-ți frontierele și vino în familia Poliției de Frontieră!”. Scopul proiectului este promovarea imaginii instituției în rândul tinerilor, în special a fetelor, din liceele amplasate în proximitatea frontierei de stat pentru a le stimula interesul de a activa în Poliția de Frontieră. Astfel, după organizarea unei vizite de studiu în compania „Linella” și a unui atelier de lucru privind tehnicile de comunicare cu publicul, promovarea imaginii organizației și necesitățile de personal, în perioada 26-29 mai a fost organizat evenimentul „Ziua ușilor deschise a Poliției de Frontieră” în toate cele patru Direcții regionale ale Poliției de Frontieră.

Participarea femeilor în politică este esențială pentru democrația și dezvoltarea Republicii Moldova

Data publicării: Luni, 07 iulie 2014
CHIȘINĂU, 4 iulie 2014 – Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Aceasta este una din concluziile unei reuniuni organizate de Organizația Națiunilor Unite în Moldova, Ambasada Suediei și organizațiile societății civile.

La iniţiativa UN Women, API lansează un program de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen

Data publicării: Marţi, 16 octombrie 2012
Zece ziare cu distribuţie naţională şi locală, precum şi şapte medii de informare on-line, inclusiv site-uri şi portaluri informaţionale, reţele de socializare şi bloguri vor fi antrenate întrun exerciţiu de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen care se va desfăşura timp de nouă luni, în perioada ianuarie-septembrie 2013. Proiectul de autoevalure a presei este implementat de Asociaţia Presei Independente (API) în colaborare cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, la iniţiativa şi cu suportul financiar al programului UN Women în Moldova „Abilitarea economică a femeilor”.

Programul pentru Accelerarea Participarii Femeilor "CIVITA" a fost lansat

Data publicării: Joi, 04 octombrie 2012
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, a lansat la data de 28 septembrie Programul pentru Accelerarea Participării Femeilor „CIVITA”. Programul este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale” şi este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova (FSM) Şi Guvernul Suediei. Programul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale şi orăsele mici pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, comunitățile fiind mai orientate spre nevoile oamenilor.

"Saptămîna Transparenţei" a sensibilizat cetăţeni din peste 18 comunităţi

Data publicării: Miercuri, 11 iulie 2012
În perioada 14-18 mai anul curent 18 comunități din toate regiunile Republicii Moldova, parteneri actuali a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”, au desfăşurat Saptămânii Transparenței în comunitățile din care fac parte. La acest eveniment au participat reprezentanți a ONG-urilor, a Autorităților Publice Locale (APL) cât şi cetățenii comunităților. Această campanie a avut drept scop informarea şi încurajarea participării mai active a bărbaţilor şi femeilor în procesului decizional cât şi sporirea nivelului de transparenţă în activitatea Autorităţilor Publice Locale.

Peste zece mii de bărbaţi şi femei vor fi încurajaţi să devină mai activi pe durata „Săptămînii Transparenţei”

Data publicării: Luni, 14 mai 2012
În perioada 14-20 mai, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare împreună cu partenerii săi din peste 20 localităţi rurale, vor desfăşura Săptămîna Transparenţei. Această campanie are drept scop informarea şi încurajarea participării mai active a bărbaţilor şi femeilor în procesului decizional cât şi sporirea nivelului de transparenţă în activitatea Autorităţilor Publice Locale.

COMUNICAT DE PRESĂ Abordarea integratoare a genului în organizaţiile non-guvernamentale şi proiecte în discuţie la Cahul şi Ungheni

Data publicării: Luni, 14 noiembrie 2011
Pentru a asigura o abordare integratoare a dimensiunii de gen în organizaţiile non-guvernamentale, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), anunţă organizarea Forumului pentru practici organizaţionale sensibile la gen cu genericul „Abordarea integratoare a genului în organizaţii şi proiecte”. Evenimentul se va desfăşura pe 16 noiembrie în or. Cahul şi pe data de 17 noiembrie în or. Ungheni. Graţie parteneriatului stabilit cu APL din aceste localităţi, activităţile se vor desfăşura în incinta sălilor de conferinţe ale Consiliilor Raionale din oraşele Cahul şi Ungheni.

COMUNICAT DE PRESĂ:„Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”

Data publicării: Joi, 02 iunie 2011
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte au organizat astăzi conferinţa de presă cu genericul „Unde sunt femeile? Ce ne propun bărbaţii? Ce scrie presa?”. În cadrul conferintei de presa a fost prezentată o sinteză a monitorizarii de gen în campania electorală pentru Alegerile Locale din 5 iunie, 2011, realizate de către CPD şi experţi pe următoarele segmente:  Dimensiunea de gen în listele de candidaţi ale concurenţilor electorali (după modificarile operate de unele partide politice);  Problematici de gen în programele electorale ale concurenţilor electoralicare candidează pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău;  Aspecte de gen ale reflectării activităţii concurenţilor electorali în presa scrisă. Monitorizarea de gen efectuată de CPD se realizează în scopul sporirii sensibilităţii de gen şi culturii electorale ale concurenţilor electorali, mass-media şi societăţii în întregime, într-un demers exhaustiv de creştere a rolului femeii în societate şi de consolidare a unei democraţii paritare în Republica Moldova.

8 Martie - Ziua sărbătoririi drepturilor sociale şi politice ale femeilor

Data publicării: Marţi, 08 martie 2011
La 8 martie 2011, Coalţia Nediscriminare, împreună cu Alianţa ProGen şi Amnesty International Moldova, au organizat un marş în centrul capitalei, cerând tratament şi şanse egale pentru femei în societatea moldovenească. Participantele şi participanţii la marş, reprezentante şi reprezentanţi ai diferitor organizaţii cu preocupări în domeniul femeilor, au pledat pentru ca egalitatea de gen să nu fie doar declarată, ci să devină o realitate într-o ţară democratică, care respectă valorile europene.

Iniţiativa legislativă de modificare a Codului Electoral nu asigură şanse egale femeilor de a participa la viaţa politică a ţării – Societatea civilă cere audieri publice!

Data publicării: Duminică, 27 februarie 2011
Un grup de reprezentanţi ai Societăţii Civile au transmis Preşedintelui Parlamentului Dlui Marian Lupu şiVicepreşedintei Parlamentului Dnei Liliana Palihovici, precum şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova o solicitare de a organiza audieri publice privind modificările şi completările Codului Electoral, cu invitarea experţilor din societatea civilă, parlamentarilor, guvernului, partenerilor de dezvoltare şi mass-media.

Rezultatele 1 - 10 din 11
GLOSAR
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan