Noutăţi şi evenimente

Anunţ de selectare a ONG-urilor în cadrul laboratorului de acţiune şi participare comunitară

Data publicării: Marţi, 22 februarie 2011
Descarcă fişier: 2328 anunt selectare ong.pdf (200KB)

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară este un program inovativ, care urmăreşte scopul de a contribui la consolidarea bunei guvernări şi a transparenţei decizionale la nivel local, prin încurajarea participării cetăţenilor din localităţile rurale în procesul decizional, public şi politic şi dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor comunitare de responsabilizare a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice, ale căror funcţii au impact asupra vieţii sociale şi politice din ţară.

În cadrul proiectului, CPD îşi propune să sporească cunoştinţele şi abilităţile organizaţiilor beneficiare prin intermediul unui program de dezvoltare a capacităţilor, compus din cinci module de instruire axate pe relaţiile dintre buna guvernare, pe de o parte şi accesul la informaţia publică, transparenţa decizională, participarea cetăţenilor şi abordarea integratoare a egalităţii de gen – pe de alta. De asemenea, se va lucra asupra creşterii capacităţilor de watchdog electoral ale ONG-urilor rurale participante, precum şi asupra elaborării şi implementării proiectelor şi programelor de monitorizare şi acţiune comunitară. 
Fiecare dintre cele cinci module de instruire, cu durata de 1 zi, va fi urmat de realizarea de către reprezentanţii organizaţiilor participante în laborator a unei sarcini practice – implementarea unui set de proceduri specifice, ca parte a modelului de participare comunitară. Aceasta le va permite aplicarea în practică a cunoştinţelor/ abilităţilor acumulate în cadrul sesiunilor teoretice. 
 
Membrii echipei CPD vor oferi beneficiarilor materiale informative şi suport tehnic, acţionând şi în calitate de mentori şi consultanţi.  
 
Realizările şi dificultăţile întâlnite în faza practică vor fi discutate şi analizate de beneficiari în cadrul sesiunilor de evaluare organizate la 2-3 săptămâni după trening.
 
Adiţional, ONG-urile participante vor elabora planuri de dezvoltare a organizaţiei, astfel încât la finalul proiectului acestea să consolideze capacităţile în cel puţin două arii organizaţionale (de ex.: buna guvernare; gestionarea şi implementarea proiectelor; managementul resurselor umane; managementul şi durabilitatea financiară a organizaţiei; programe şi proiecte axate pe constituenţi; advocacy, comunicare şi crearea de reţele).
 
Criteriile de selectare a beneficiarelor programului vor fi următoarele:
ONG-uri din orice localitate rurală a Republicii Moldova, înregistrate oficial la Ministerul Justiţiei al RM sau la organele Administraţiei Publice Locale, cu experienţă de lucru de cel puţin 2 ani, în orice domeniu;
Interes şi motivaţie pentru participare şi acţiune în laborator;
Disponibilitatea de timp pentru participare eficientă în laborator, inclusiv implementarea, după fiecare modul de instruire, a unei iniţiative comunitare.
 
Organizaţiile interesate de a participa la concurs sunt rugate să prezinte un dosar care să includă următoarele documente:
- Formularul de înscriere (formularul poate fi găsit aici);
- CV-ul organizaţiei;
- Scrisoare de recomandare (din partea APL, organizaţiilor partenere, finanţatorilor). 
 
Organizaţiile selectate pot delega câte 2 reprezentanţi pentru participare la laboratorul de acţiune.
Instruirile se vor desfăşura în oraşul Chişinău, pe adresa str. Armenească, 13, la sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.
 
Zilele de desfăşurare a laboratoarelor vor fi anunţate suplimentar.
Pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor CPD va acoperi cheltuielile participanţilor legate de transport şi alimentare.
 
Dosarele complete vor fi prezentate în formă electronică la adresele de e-mail alona.dorosh@yahoo.com şi gaprecup@hotmail.com până pe data 1 martie 2011, orele 18:00.
 
Pentru detalii şi informaţii suplimentare puteţi contacta directoarea de proiect, Alina Dorosh şi/ sau consultanta în proiect, Galina Precup, la numărul de telefon 22-23-70-89 sau adresele electronice indicate mai sus.
 
ONG-urile selectate pentru participare în laboratorul de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, vor fi anunţate prin telefon şi e-mail după data de 9 martie 2011.

Alte articole

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară îşi începe activitatea

Data publicării: Marţi, 29 martie 2011
13 organizaţii neguvernamentale locale au fost selectate pentru a participa în cadrul Laboratorului de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice

7 ONG-uri vor promova adoptarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în viaţa locală

Data publicării: Sâmbătă, 05 martie 2011
La 5 martie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP), au participat la modulul de instruire „Participare comunitară şi egalitate de gen”.

Apel către Coaliţia pentru guvernare "Alianţa pentru Integrare Europeană”

Data publicării: Duminică, 20 februarie 2011
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) face apel către „Alia nța pentru Integrare Europeană” la respectarea şi promovarea egalităţii de gen în noul program de guvernare. Prin considerarea acestui document, noua Coaliție pentru guvernare îşi va exprima o dată în plus, prin angajament civic şi politic, atitudinea responsabilă pe care o are pentru principiul egalităţii de gen, ca una dintre valorile europene fundamentale.

Rezultatele 321 - 323 din 323
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan