Noutăţi şi evenimente

7 ONG-uri vor promova adoptarea Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în viaţa locală

Data publicării: Sâmbătă, 05 martie 2011

La 5 martie 2011, reprezentante şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP), au participat la modulul de instruire „Participare comunitară şi egalitate de gen”.

Urmărind scopul de a contribui la înţelegerea interacţiunii dintre procesul de participare comunitară şi egalitatea de gen la nivel comunitar, instruirea a fost axată pe facilitarea procesului de conştientizare a conceptului de participare comunitară, precum şi sporirea nivelului de cunoştinţe referitoare la noţiunile de bază privind egalitatea de gen, în scopul de a ajuta participanţii să identifice problemele de gen în propriile comunităţi la nivel de participare.

Participanţii au identificat actorii comunitari, modalităţile de participare comunitară şi criteriile de definire a problemelor comunitare. Adiţional, aceştia au discutat paşii care încurajează participarea cetăţenilor, precum şi potenţialele bariere în calea participării comunitare autentice.

De asemenea, activităţile sesiunii de instruire au fost orientate spre dezvoltarea abilităţilor de aplicare a instrumentelor analizei de gen în comunitate din perspectiva participării comunitare, cât şi sporirea culturii de gen a participanţilor, care ulterior vor asigura şi promova un interes constant pentru problematica de gen, adoptând atitudini şi valori personale în procesele de participare. 

La finalul sesiunii, reprezentantele şi reprezentanţii „ONG-urilor care promovează buna guvernare” au purtat discuţii asupra Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor şi Bărbaţilor în Viaţa Locală, asumându-şi angajamentul de a face pledoarie în favoarea semnării acestui document de către autorităţile publice din localităţile lor de origine.

În cadrul următoarei sesiuni de evaluare a modulului „Participare comunitară şi egalitate de gen”, care va avea loc duminică, 3 aprilie 2011, la sediul CPD, participanţii vor analiza sarcinile practice realizate în perioada post-training, axate pe examinarea din perspectiva de gen a iniţiativelor de dezvoltare, implementate în anul precedent de către autorităţile publice locale din comunităţile beneficiare ale proiectului „ONG-urile promovează buna guvernare”.


Alte articole

Laboratorul de acţiune şi participare comunitară îşi începe activitatea

Data publicării: Marţi, 29 martie 2011
13 organizaţii neguvernamentale locale au fost selectate pentru a participa în cadrul Laboratorului de acţiune şi participare comunitară, realizat de CPD cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice

Anunţ de selectare a ONG-urilor în cadrul laboratorului de acţiune şi participare comunitară

Data publicării: Marţi, 22 februarie 2011
Laboratorul de acţiune şi participare comunitară este un program inovativ, care urmăreşte scopul de a contribui la consolidarea bunei guvernări şi a transparenţei decizionale la nivel local, prin încurajarea participării cetăţenilor din localităţile rurale în procesul decizional, public şi politic şi dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor comunitare de responsabilizare a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice, ale căror funcţii au impact asupra vieţii sociale şi politice din ţară.

Apel către Coaliţia pentru guvernare "Alianţa pentru Integrare Europeană”

Data publicării: Duminică, 20 februarie 2011
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) face apel către „Alia nța pentru Integrare Europeană” la respectarea şi promovarea egalităţii de gen în noul program de guvernare. Prin considerarea acestui document, noua Coaliție pentru guvernare îşi va exprima o dată în plus, prin angajament civic şi politic, atitudinea responsabilă pe care o are pentru principiul egalităţii de gen, ca una dintre valorile europene fundamentale.

Rezultatele 321 - 323 din 323
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan