Noutăţi şi evenimente

Impactul crizei pandemice provocate de virusul COVID-19 asupra egalității de gen (Comunicat)

Data publicării: Marţi, 16 iunie 2020

Astăzi, 16 iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și UN Women Moldova prezintă rezultatele cercetării privind impactul COVID-19 asupra vieții sociale și economice din perspectiva egalității de gen. Analiza de față vine să identifice efectele răspândirii pandemiei asupra femeilor și bărbaților, punând în evidență necesitățile specifice ale acestora pe termen scurt și lung, dar și modul în care femeile și bărbații au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică. În mod special, analiza relevă impactul crizei provocate de pandemie asupra rolurilor de gen, dar și asupra împuternicirii femeilor.

„În ultimele luni de pandemie, am văzut multe femei care pierd oportunități de angajare, nu fac față gestionării afacerilor, cărora le este influențată starea de bine și nu mai au siguranța unui venit din cauza măsurilor de limitare la domiciliu. De asemenea, femeile sunt implicate în mai multe activități de îngrijire și în activități casnice neremunerate, acestea având un impact asupra vieții lor profesionale. În plus, datele neoficiale indică creșterea numărului de cazuri de violență în familie pe durata pandemiei.

Toate acestea ne confirmă faptul că pandemia COVID-19 are un impact foarte puternic asupra femeilor și necesităților urgente ale acestora. Din acest motiv, am realizat o cercetare rapidă pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului în care femeile și bărbații din Republica Moldova sunt afectați de acest focar. UN Women va continua să colaboreze cu sectoarele guvernamentale și cu societatea civilă pentru a se asigura că eforturile de ameliorare a consecințelor pandemiei au în vedere necesitățile tuturor femeilor afectate. În acest context, este esențial ca femeile, de la nivel național la comunități mici, să facă parte din discuții și din procesul de luare a deciziilor pentru eforturile de răspuns la COVID-19 - inclusiv în planificarea, bugetarea și monitorizarea la toate nivelurile, precum și să sprijine în continuare inițiativele care protejează și promovează drepturile femeilor”, a spus în cadrul evenimentului, Peterson Magoola, Reprezentant interimar de țară, UN Women Moldova.

”Pandemia COVID-19 și măsurile de izolare impuse au subliniat una dintre cele mai slabe verigi: îngrijirea. Pandemia a agravat inegalitățile în ce privește modul cum sunt divizate sarcinile de îngrijire a familiei și a gospodăriei între femei și bărbați. Astfel, în perioada de izolare socială, femeile și-au asumat cea mai mare parte a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor și a familiei, fiindu-le astfel limitate posibilitățile de interacțiune cu alt mediu decât familia. Acest fapt a afectat sănătatea emoțională a femeilor, acestea fiind expuse într-o măsură mai mare stărilor de anxietate și frustrare în perioada crizei pandemice ”, a declarat Natalia Covrig, analistă de politici publice, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Rodica Ivașcu, Directoare de Program, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a menționat că "În perioada crizei pandemice, atât femeile, cât și bărbații au fost afectați din punct de vedere economic. Pe de o parte, chiar dacă înaintea manifestării crizei, în Moldova, aveam o prezență mai mică a femeilor pe piața muncii, atunci în perioada pandemică, femeile s-au retras și mai mult din câmpul muncii, fiind nevoite să recurgă la acest pas din cauza inechității în divizarea responsabilităților de îngrijire. În viitorul apropiat nu excludem scenariul că femeile, în special cu copii, vor deveni şi mai puțin active, vor lucra mai puține ore sau vor munci la distanță, accentuând o tranziție inegala a acestora în câmpul muncii. Pe de altă parte, cercetarea a evidențiat că bărbații au fost afectați mai mult din punct de vedere al respectării drepturilor acestora în muncă și se anticipează că mai mulți din ei să nu poată beneficia de sistemul de asigurări sociale sau medicale. Astfel, mai mulți bărbați au menționat că au stat în concediu neplătit și estimează riscul de a pierde locul de munca în timpul apropiat, motivul în acest sens fiind mai mult legat de implicarea preponderentă a acestora în munci informale. Acest lanț logic de efecte cauzat de criza pandemică s-a transpus și asupra posibilității de a obține venituri, canalele importante de manifestare a vulnerabilității financiare fiind reducerea bruscă a remitențelor și scăderea veniturilor salariale. Pe termen mediu criza pandemică poate determina ca mai multe femei, în special din mediul rural, să fie asociate cu categorii şi mai vulnerabile din perspectiva financiară. Sondajul a relevat că tocmai 63% dintre femei au indicat că le va fi dificil să-şi acopere necesităţile de bază (precum procurarea produselor alimentare, a produselor igienice etc.) dacă măsurile de combatere a efectelor pandemice vor fi menținute. Cu siguranță, o monitorizare constanta urmează a fi întreprinsă în acest context."

Datele au fost colectate la solicitarea UN Women Moldova, pe un eșantion de 1003 persoane, cu vârsta de 18+ ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a țării, cu excepția locuitorilor regiunii din stânga Nistrului. Cercetarea se bazează pe un eșantion stratificat, probabilistic, metoda de colectare fiind sondajul telefonic, cu o eroare maximă de +3,1%. Datele au fost colectate în perioada 13-26 aprilie 2020.

 

Cercetarea a fost realizată de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțată de Suedia. Datele au fost colectate de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”.

 

Sursa: https://moldova.unwomen.org/ro/noutati-si-evenimente/noutati/2020/06/covid19-impact-assessment


Alte articole

APEL către Deputații Parlamentului Republicii Moldova în vederea înregistrării unor modificări legislative pentru prevenirea și combaterea fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă

Data publicării: Luni, 26 octombrie 2020
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, Centrul de Drept al Femeilor și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, face apel către toți deputații/toate deputatele să înregistreze un proiect de lege pentru completarea unor acte legislative cu prevederi în domeniul prevenirii și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la locul de muncă.

Echipa „Valea Dragă” - pilon al dezvoltării comunitare

Data publicării: Vineri, 23 octombrie 2020
Incluziunea socială este un deziderat al satului Andruşul de Sus, Cahul, asta se vede şi prin activitatea echipei comunitare „Valea Dragă”, care implementează un proiect de dezvoltare comunitară cu denumirea „Motivația aduce mișcare, mișcarea aduce viață”. În discuţia cu energica coordonatoare de proiect Ecaterina Călin, am aflat mai multe despre spiritul acestei echipe, care, începând realizarea proiectului până la pandemie, şi l-a menţinut şi pe perioada restricţiilor şi pericolelor de infectare.

Proiectul ”Scuar pentru Balacea” un un exemplu concludent de mobilizare comunitară și participare incluzivă

Data publicării: Joi, 08 octombrie 2020
Navigând pe internet, am observat pe site-ul ziuadeazi.md, un titlu care ne-a intrigat: „Cu ajutorul cetățenilor, o toloacă din comuna Zîrnești, raionul Cahul, se transformă în scuar”. Am înţeles imediat că este vorba despre echipa comunitară „Zârneşti +”, care implementează în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă proiectul ”Scuar pentru Balacea”. Ne-am bucurat mult că succesele acestei echipe, au devenit cunoscute întregului raion.

SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI SERVICII TIPOGRAFICE

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi servicii de editare, machetare și tipografie a ”Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice”.

Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce va furniza birotică

Data publicării: Marţi, 29 septembrie 2020
Selectarea unei companii ce va oferi birotică pentru organizarea instruirilor în vederea abilitării reprezentanților din cadrul MAI și MA în implementarea regulamentului de prevenire și combatere a fenomenului de hărțuire sexuală la locul de muncă.

5 Universități din Moldova vor lupta cu fenomenul hărțuirii sexuale în universități.

Data publicării: Marţi, 22 septembrie 2020
În perioada februarie 2020 – iulie 2022, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanţat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Un studiu realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că femeile adesea se confruntă cu diferite forme de discriminare și hărțuire sexuală, circa 20% din aceste cazuri având loc în instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, unul din obiectivele de bază ale proiectului țintește spre sporirea capacității a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

Anunț privind selectarea unei companii de transport

Data publicării: Vineri, 04 septembrie 2020
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concursul de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport ȋn cadrul proiectului „Parteneriate pentru împuternicirea tinerilor”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Echipa comunitară „Pro Dezvoltare” - despre proiect, oameni și relația de mentorat

Data publicării: Joi, 03 septembrie 2020
Satele Țepilova și Ocolina, cu o populație de 1800 de locuitori, dintre care circa 120 de copii cu vârste între 5-10 ani, fac parte din aceeaşi comună. În ambele sate activează câte o instituție de educație timpurie, frecventate de 32 de copii de 5-6 ani. Şcoală primară, în care învaţă 24 de elevi, este doar în Ocolina. Ceilalți copii sunt înmatriculați în școala de circumscripție din mun. Soroca. Echipa comunitară „Pro Dezvoltare”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră și pe Alții!”, după ce a discutat cu cetăţenii, a constatat că tot mai multe familii se confruntă cu organizarea timpului de după orele de școală a copiilor, care sau sunt singuri acasă în fața calculatorului, limitând-și dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală, sau se află în stradă, fiind expuși diferitor pericole. Astfel, a apărut ideea proiectului „Educație pentru viitoarea generație”, prin care echipa şi-a propus crearea unor servicii noi în cadrul bibliotecilor sătești, devenite în ultimul timp centre moderne de prestare a serviciilor. Crearea condițiilor pentru ocuparea timpului liber a copiilor constituie o premisă pentru creşterea şi educarea lor într-un mediu educaţional protejat.

Solidaritate între generaţii!

Data publicării: Joi, 30 iulie 2020
Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parcului, apoi consultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

Anunţ de lansare a concursului pentru participare la Programul de Granturi Individuale pentru dezvoltare personală în domeniul bunei guvernări la nivel local

Data publicării: Marţi, 28 iulie 2020
Programul de Granturi Individuale este parte a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Rezultatele 1 - 10 din 333
GLOSAR
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan