Noutăţi şi evenimente

Extinderea concursului de selectare a unui expert/unei experte în domeniul plăţii egale pentru muncă egală (equal pay for equal work) în cadrul proiectului „de la 87 la 100”

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2016
Descarcă fişier: tor expert analiza legislatie.pdf (567KB)

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Concursul este anunţat în cadrul proiectului „De la 87 la 100” implementat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Proiectul „De la 87 la 100” are drept scop de a reduce diferenţele salariale de gen din Republica Moldova.

 

Obiectivul concursului:

Selectarea unui expert/ unei experte în domeniul non-discriminării ce va analiza legislaţiaprin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egalăşi va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întrua examina cazurile de discriminare salarială. Expertul/Experta va lucra împreună cu un/o expertă interaţională.

 

Sarcinile concrete pentru expert/expertă:

1. Analiza legislaţiei prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală comparativ cu cele mai bune practici din ţările UE şi Curtea Europeană de Justiţie în domeniul plăţii egale pentru muncă egală.

 Această activitate va presupune următoarele:

(i) ce exact înseamnă principiul muncii plăţii egale pentru muncă egală în practica europeană existentă, jurisprudenţa CEJ.

(ii) care este compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu acest principiu.

(iii) care sunt modificările de bază care ar trebui operate pentru ca acest principiu să fie aplicat pe deplin şi în Republica Moldova.

(iv) o listă specifică de evaluări / concluzii și o listă de recomandări-cheie pentru a consolida cadrul legal.

 

2Realizarea notei analitice cu privire la necesitatea ajustării legislației pentru a clarifica într-un mod mai specific principiul de plată egală pentru muncă egală.

Nota analitică se va referi la experiența altor state în special din UE care au recurs la asemenea modificări legislative şi impactul acestora în relaţie cu examinarea cazurilor de discriminare salarială în bază de gen. Nota va reflecta şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei RM prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală.

 

3. Elaborarea unei metodologii interne a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Această metodologie va fi realizată în baza cazuisticii ţărilor UE şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, şi va fi adaptată la competenţele existente ale Consiliului. Metodologia va reglementa în modul cel mai practic:

(i) modul de definire şi documentare a principiului plăţii egale pentru muncă egală,

(ii) acţiunile de demarcare a sarcinii probei în cazul discriminării salariale,

(iii) modalităţile de acţiune ale Consiliului în cazurilor de autosesizare,

(iv) modalităţile de acţiune a Consiliului în cazul investigaţiilor de potenţială discriminare salarială pe sectoare ale economiei,

(v) compendium de cazuri de discriminare salarială examinate de autorităţi de egalitate sau instanţe UE relevante mandatului Consiliului din Republica Moldova.

(vi) Expertul/experta va oferi un atelier de lucru de o zi pentru membrii Consiliului privind cele mai eficiente modalităţi de definire şi documentare a principiului plăţii egale pentru muncă egală (diferenţelor salariale).

(vii) Expertul/experta va participa la cel puţin 2 evenimente publice în cadrul cărora va prezenta concluziile, recomandările revizuirii cadrului legal.

 

Perioada de lucru: 27 iunie  – 25 august 2016

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

-   Studii superioare în domeniul: juridic/economic/social (Obligatoriu);

-   Experiență de minimum 5 ani în elaborarea notelor analitice/rapoartelor, prin prisma juridică, în domeniul egalităţii de gen/non-discriminării/ drepturilor omului;

-   Experienţă de minimum 3 ani în elaborarea cercetărilor şi analizelor de politici publice în domeniul drepturilor omului, non discriminării şi egalităţii de gen.

-   Abilităţi excelente de comunicare șiprezentare;  

-   Abilităţi analitice şi de documentare.

 

Candidații/Candidatele  interesați/interesate  vor expedia la adresele de e-mail alexeibuzu@gmail.com  şi olga.sirbu.cpd@gmail.com următoarele:

-   CV-ul;

-   Scrisoare de motivare care va conţine în mod obligatoriu:

a)      lista rapoartelor/notelor analitice elaborate în domeniul egalităţii de gen/non-discriminare/ drepturile omului (Ataşat modelul);

b)      prezentarea succinta a metodologiei ce va fi elaborată pentru a examina cazurile de discriminare salarială de către Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii din Moldova;

c)       numele şi datele de contact a două persoane de referinţă;

-   Oferta financiară, remunerarea estimată (în MDL, inclusiv taxele) (Ataşat modelul);

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 iunie 2016.

 

Persoană de contact: Alexei Buzu, e-mail: alexeibuzu@gmail.com , tel. 022 207 158

 

Pentru mai multe detalii a se vedea Anexa. 

 

Alte articole

Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova 2016-2020

Data publicării: Joi, 28 iulie 2016
Salutăm iniţiativă MMPSF de a elabora un nou document strategic pentru asigurarea egalităţii de gen. Totodată, apreciem deschiderea de care a dat dovadă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) pe tot parcursul procesului de elaborare şi consultare a acestui document. Considerăm că aceasta este o practică bună, care merită a fi preluată de către toate Ministerele şi autorităţile publice centrale şi locale.

Extinderea competiţiei deschise de selectare a unui expert/unei experte în cadrul proiectului "De la 87 la 100"

Data publicării: Luni, 27 iunie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Anunţ de selectare a unui expert/unei experte în domeniul plăţii egale pentru muncă egală (equal pay for equal work) în cadrul proiectului „de la 87 la 100”

Data publicării: Luni, 06 iunie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Forul de politici publice: Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?

Data publicării: Joi, 02 iunie 2016
În data de 30 mai 2016, Centrul „ Parteneriat pentru Dezvoltare”, în colaborare cu Platforma pentru Egalitate de Gen şi Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova, a organizat Forul de politici publice cu tematica „Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?”.

Programul Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O” și-a numărat bobocii

Data publicării: Marţi, 17 mai 2016
Cu cinci luni în urmă a avut loc primul eveniment de interacţiune mentor – mentee, când pentru fiecare participantă mentee a fost identificată în mod individual o persoană cheie, care deţine experienţă pentru a o ajuta să îşi dezvolte abilităţile profesionale şi de liderism. La activitatea respectivă mentorele şi mentee-le au semnat un Acord de înţelegere între Mentore şi Mentee, şi-au fixat obiective şi au elaborat un Plan de Acţiuni comun în cadrul relaţiei de mentorat, iar la data de 14 mai 2016, a avut loc a doua etapă a Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”, unde s-a discutat despre succesele relaţiilor de mentorat, ce dificultăţi au întâmpinat atât mentorele, cât şi mentee-le, cum poate echipa de implementare să intervină pentru a oferi suport în depăşirea acestor dificultăţi şi care sunt activităţile ulterioare în cadrul fiecărei relaţii de mentorat.

Anunt de selectare a unei/unor companii ce va presta serviciile de cazare şi alimentare în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere “INSPIR-O!”

Data publicării: Luni, 16 mai 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii (organizaţii) care va presta servicii de cazare şi alimentare pentru desfăşurarea celui de-al treilea eveniment de interacțiune în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”. Programul de mentorat este parte componentă a Programului ONU „Femeile în politică” şi este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Extindere Licitaţie deschisă. Selectarea unei companii/organizaţii ce va efectua un sondaj de opinie ce va identifica percepţia populaţiei faţă de problematica dimensiunii de gen în viaţa publică

Data publicării: Luni, 25 aprilie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă licitaţie deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj de opinie cu privire la percepţia alegătorilor faţă de dimensiunea de gen, implicarea femeilor şi bărbaţilor în viaţa publică şi participarea acestora în procesul decizional. Cercetarea va fi efectuată în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

3 motive pentru care numărul femeilor în Parlament nu a crescut în ultimii 10 ani

Data publicării: Luni, 25 aprilie 2016
Ponderea femeilor în Parlament nu s-a schimbat în ultimii 10 ani. După alegerile din 2005 femeile constituiau 20,9% din numărul deputaților, după alegerile din 2014, procentul femeilor a ajuns la 20,8%. Acest infografic vine să explice de ce numărul femeilor în Parlament nu a crescut în ultimii 10 ani.

Licitaţie deschisă. Selectarea unei companii/organizaţii ce va efectua un sondaj de opinie ce va identifica percepţia populaţiei faţă de problematica dimensiunii de gen în viaţa publică

Data publicării: Luni, 11 aprilie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă licitaţie deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj de opinie cu privire la percepţia alegătorilor faţă de dimensiunea de gen, implicarea femeilor şi bărbaţilor în viaţa publică şi participarea acestora în procesul decizional. Cercetarea va fi efectuată în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Importanţa concediului paternal

Data publicării: Joi, 31 martie 2016
Promovarea concediului paternal va fi un pas important pentru asigurarea egalităţii de gen în Republica Moldova. Această prevedere, odată fiind stipulată în legislaţie, va spori implicarea continuă a femeilor cu copii pe piaţa muncii şi va diminua stereotipurile de gen în societate. La fel, va implica mai activ taţii în creşterea şi educarea copiilor, dar şi va micşora decalajul de gen în munci neplătite. Acestea sunt concluziile unei note analitice elaborate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în susţinerea unui proiect de lege ce prevede introducerea concediului paternal.

Rezultatele 141 - 150 din 323
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan