Noutăţi şi evenimente

Extindere Licitaţie deschisă. Selectarea unei companii/organizaţii ce va efectua un sondaj de opinie ce va identifica percepţia populaţiei faţă de problematica dimensiunii de gen în viaţa publică

Data publicării: Luni, 25 aprilie 2016
Descarcă fişier: tor barometru 2016.pdf (634KB)

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă licitaţie deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj de opinie cu privire la percepţia alegătorilor faţă de dimensiunea de gen, implicarea femeilor şi bărbaţilor în viaţa publică şi participarea acestora în procesul decizional. Cercetarea va fi efectuată în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Obiectivul proiectului ”Femeile în Politică” este să susțină participarea sporită şi implicarea semnificativă a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor prin crearea unui mediu propice în vederea atingerii acestui deziderat. Un alt scop al proiectului este de a dezvolta capacitățile femeilor lidere înainte, pe parcursul și după alegerile naționale și locale. Mai mult ca atât, proiectul va sensibiliza opinia publică despre importanța participării sporite a femeilor în funcțiile de liderism politic.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie/organizaţie care să efectueze un studiu sociologic complex, introducerea şi analiza statistică a datelor colectate şi prezentarea rapoartelor în cifre şi diagrame cu privire la percepția cetăţenilor față de dimensiunea de gen şi participarea femeilor şi bărbaţilor în procesuldecizional şi cel politic.

Sondajul urmează să analizeze 3 componente:

1. Barometru de gen 2016

Barometrul va evalua percepţia şi atitudinea generală a populaţiei din Moldova cu privire la egalitatea de gen și participarea echitabilă a bărbaților și femeilor.

Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru întreaga populaţie a Republicii în vârstă de peste 18 ani (cu excepţia Transnistriei). Chestionarul aplicat în procesul de intervievare a respondenţilor, direct în teren, va cuprinde aproximativ 60-80 întrebări.

La acest capitol vor fi analizate:

· Imaginea de gen în conştiinţa socială– identificare şi analiza percepţiilor femeilor în comparaţie cu ale bărbaţilor în societate, în câmpul muncii, în educaţie, în funcţie de caracter, aptitudini şi interese în viaţa de zi cu zi;

· Viaţa privată– percepţiavieţii de cuplu şi a reuşitei căsătoriei; abordarea problemei responsabilităţilor casnice şi atitudinea faţă de acestea; utilizarea timpului liber;

· Participarea publică şi implicarea în procesul decizional –participarea femeilor şi bărbaţilor la conducere în viaţa de familie şi viaţa publică; factorii ce stopează participarea politică a femeilor şi bărbaţilor;modalităţile de participare la viaţa politică a ţării;

· Gen şi economie – identificarea şi analiza a percepţiilor cu referire la domeniile de activitate; relaţiile de muncă; gradul de ocupaţie a bărbaţilor şi a femeilor;

· Violenţa/ Comportamentul deviant – percepţia populaţiei faţăde fenomenul violenţei;  formele de violenţă cu care se confruntă femeile şi bărbaţii; motivele manifestării comportamentului violent determinat de stereotipurile şi rolurile de gen.

Sondajul va fi efectuat în baza barometrului elaborat în 2006, pentru a permite compararea datelor:

http://progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=46&tip=publicatii&start=20&l=

2. Perspectiva candidatelor şi candidaţilor din alegerile locale 2015

Efectuarea sondajului pe un eşantion de femei candidate şi bărbaţi candidaţi care au participat la alegerile locale din 2015. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ din perspectiva partidelor politice participante din scrutinul din 2015, candidatele independente/candidaţii independenţi, vârstă, circumscripţii, candidate/candidaţi care au obţinut mandatul şi care nu l-au obţinut.

Cercetarea se va axa pe:

· Luarea deciziei de a candida– identificare considerentelor, motivelor ce au stat la baza luării deciziei de a candida;

· Priorităţile programului electoral- identificarea priorităţilor programului electoral; aspectul egalităţii de gen în definirea priorităţilor pentru programul electoral;

· Campaniei electorale- evidenţierea dificultăţilor întâmpinate pe parcursul campaniei; colaborarea cu mass-media; criteriile de selectare a candidatelor/candidaţilor pentru consiliile locale; atitudinea electoratului faţă de candidate/candidaţi, suportul primit din partea partidelor politice;

· Necesităţile de învăţare– identificarea nevoilor cu referire la pregătirea profesională, calităţile personale necesare pe parcursul campaniei electorale.

3. Perspectiva femeilor şi bărbaţilor în funcţii de conducere la nivel local şi naţional

Efectuarea sondajului în rândul femeilor şi bărbaţilor în poziții de conducere, atât la nivel local cât și național. Cercetarea se va axa pe: identificarea perspectivei femeilor şi bărbaţilor care sunt în funcţii de conducere, dificultăţile cu care se confruntă şi necesităţile de pregătire.

· Dificultăţile întâmpinate în perioada de exercitare a mandatului;

· Necesităţile de învăţare identificate post selecţia în funcţie de conducere;

· Confruntarea cu stereotipurile de gen.

Oferta financiară înaintată va cuprinde preţul pentru fiecare componentă în parte a studiului, în MDL.

Menţionăm că va fi selectată doar o companie/organizaţie ce va efectua sondajul şi raportul complex ce va include toate 3 componente enumerate anterior.

Oferta financiară, obligatoriu, va cuprinde descrierea costurilor pentru:

·  Desfăşurarea cercetării în baza celor 3 componente mai sus menţionate;

· Elaborarea, redactarea, machetarea şi imprimarea (tipărirea) raportului pe toate cele 3 componente ale cercetării (minimum 300 de exemplare în limba română);

·  Asigurarea logisticii necesare pentru evenimentul de lansare a raportului (eveniment de 4-5 ore, oferirea sălii, organizarea pauzei de cafea, oferirea echipamentului necesar,etc.). Agenda evenimentului va fi elaborată de CPD ;

· Elaborarea infograficului ce va cuprinde fiecare item (fiecare componentă a sondajului).

Modelul ofertei financiare este inclus in anexa acestui anunt.

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate şi ştampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate valabile. Oferta financiară va fi scanată şi anexată la dosarul de aplicare.

Cercetarea urmează a fi realizată în perioada 28.04.2016 – 30.06.2016

Rezultatele așteptate:

- Realizarea sondajului – până la 27.05.2016

- Prima schiţă a raportului – până la 22.06.2016

- Lansarea raportului – până la 30.06.2016.

Plata pentru serviciile prestate: Compania va fi plătită prin virament bancar, în tranşe, în MDL, după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la tranşele de plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părţi (compania/organizaţia selectată şi CPD).

Cerinţe faţă de compania interesate:

- Experienţă în realizarea studiilor şi a cercetărilor în domeniu sau domenii similare (experienţă minimă de 3 ani);

- Experienţă dovedită în proiectarea evaluărilor, a sondajelor de opinie, în elaborarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (5 ani minim).

Dosarul urmează a fi expediat la adresa de e-mail: rodica.ivascu@gmail.com și va conține:

- Formularul de aplicare completat (Anexa 1);

- 3 nume de contact  cu adresele, telefoanele şi poştele electronice incluse;

- Lista clienților cu care a lucrat compania, cu indicarea specifică a studiilor/cercetărilor similare realizate;

- Lista membrilor echipei şi CV-urile acestora.

- Oferta financiară – bugetul detaliat în lei Moldovenești (MDL) (Anexa 2).

NOTĂ: COMPANIILE/ORGANIZAȚIILE SUNT ÎNCURAJATE SĂ PREZINTE OFERTE FINANCIARE REZONABILE – BUGETUL PENTRU ACEASTĂ CERCETARE ESTE LIMITAT.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  28 aprilie 2016.

Persoană de contact: Alexei Buzu, e-mail: alexeibuzu@gmail.com tel. 022-23-70-89.

Detalii a se vedea in anexa acestui anunt.


Alte articole

Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova 2016-2020

Data publicării: Joi, 28 iulie 2016
Salutăm iniţiativă MMPSF de a elabora un nou document strategic pentru asigurarea egalităţii de gen. Totodată, apreciem deschiderea de care a dat dovadă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) pe tot parcursul procesului de elaborare şi consultare a acestui document. Considerăm că aceasta este o practică bună, care merită a fi preluată de către toate Ministerele şi autorităţile publice centrale şi locale.

Extinderea competiţiei deschise de selectare a unui expert/unei experte în cadrul proiectului "De la 87 la 100"

Data publicării: Luni, 27 iunie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Extinderea concursului de selectare a unui expert/unei experte în domeniul plăţii egale pentru muncă egală (equal pay for equal work) în cadrul proiectului „de la 87 la 100”

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Anunţ de selectare a unui expert/unei experte în domeniul plăţii egale pentru muncă egală (equal pay for equal work) în cadrul proiectului „de la 87 la 100”

Data publicării: Luni, 06 iunie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Forul de politici publice: Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?

Data publicării: Joi, 02 iunie 2016
În data de 30 mai 2016, Centrul „ Parteneriat pentru Dezvoltare”, în colaborare cu Platforma pentru Egalitate de Gen şi Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova, a organizat Forul de politici publice cu tematica „Cum asigurăm o piaţă a muncii prietenoasă mamelor şi taţilor?”.

Programul Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O” și-a numărat bobocii

Data publicării: Marţi, 17 mai 2016
Cu cinci luni în urmă a avut loc primul eveniment de interacţiune mentor – mentee, când pentru fiecare participantă mentee a fost identificată în mod individual o persoană cheie, care deţine experienţă pentru a o ajuta să îşi dezvolte abilităţile profesionale şi de liderism. La activitatea respectivă mentorele şi mentee-le au semnat un Acord de înţelegere între Mentore şi Mentee, şi-au fixat obiective şi au elaborat un Plan de Acţiuni comun în cadrul relaţiei de mentorat, iar la data de 14 mai 2016, a avut loc a doua etapă a Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”, unde s-a discutat despre succesele relaţiilor de mentorat, ce dificultăţi au întâmpinat atât mentorele, cât şi mentee-le, cum poate echipa de implementare să intervină pentru a oferi suport în depăşirea acestor dificultăţi şi care sunt activităţile ulterioare în cadrul fiecărei relaţii de mentorat.

Anunt de selectare a unei/unor companii ce va presta serviciile de cazare şi alimentare în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere “INSPIR-O!”

Data publicării: Luni, 16 mai 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii (organizaţii) care va presta servicii de cazare şi alimentare pentru desfăşurarea celui de-al treilea eveniment de interacțiune în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”. Programul de mentorat este parte componentă a Programului ONU „Femeile în politică” şi este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

3 motive pentru care numărul femeilor în Parlament nu a crescut în ultimii 10 ani

Data publicării: Luni, 25 aprilie 2016
Ponderea femeilor în Parlament nu s-a schimbat în ultimii 10 ani. După alegerile din 2005 femeile constituiau 20,9% din numărul deputaților, după alegerile din 2014, procentul femeilor a ajuns la 20,8%. Acest infografic vine să explice de ce numărul femeilor în Parlament nu a crescut în ultimii 10 ani.

Licitaţie deschisă. Selectarea unei companii/organizaţii ce va efectua un sondaj de opinie ce va identifica percepţia populaţiei faţă de problematica dimensiunii de gen în viaţa publică

Data publicării: Luni, 11 aprilie 2016
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă licitaţie deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj de opinie cu privire la percepţia alegătorilor faţă de dimensiunea de gen, implicarea femeilor şi bărbaţilor în viaţa publică şi participarea acestora în procesul decizional. Cercetarea va fi efectuată în cadrul programului ONU „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Importanţa concediului paternal

Data publicării: Joi, 31 martie 2016
Promovarea concediului paternal va fi un pas important pentru asigurarea egalităţii de gen în Republica Moldova. Această prevedere, odată fiind stipulată în legislaţie, va spori implicarea continuă a femeilor cu copii pe piaţa muncii şi va diminua stereotipurile de gen în societate. La fel, va implica mai activ taţii în creşterea şi educarea copiilor, dar şi va micşora decalajul de gen în munci neplătite. Acestea sunt concluziile unei note analitice elaborate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în susţinerea unui proiect de lege ce prevede introducerea concediului paternal.

Rezultatele 141 - 150 din 323
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan