Noutăţi şi evenimente

Competiţie deschisă pentru selectarea unui grup de traineri

Data publicării: Joi, 25 septembrie 2014
Descarcă fişier: tor traineri comunicare mps.pdf (1MB)

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unui grup de traineri în comunicare pentru a desfășura un set de instruiri pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare din Noiembrie 2014 în cadrul programului „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women) și Fundația Est-europeană; și este finanțat de Guvernul Suediei.    

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului ”Femei în Politică” este să susțină participarea sporită a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor prin crearea unui mediu propice pentru implicarea semnificativă a acestora. Un alt scop al proiectului este dezvoltarea capacităților femeilor lidere înainte, pe parcursul și după alegerile naționale și locale. Mai mult ca atât, proiectul va sensibiliza opinia publică despre importanța participării sporite a femeilor în funcțiile de liderism politic. Pentru dezvoltarea capacităților de comunicare a femeilor lidere care vor candida la Alegerile Parlamentare din 2014, CPD va organiza un șir de instruiri.  Cursurile de instruire se vor desfăşura  după cum urmează:

Cursuri de instruire Octombrie – Noiembrie

• Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Comunicare Publică ; (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)

• Modul II – Dezvoltarea Abilităţilor de Comunicare în Mass-media (TV) și în cadrul Dezbaterilor Publice; (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)

Obiectivul concursului: Obiectivul este susţinerea activităţilor de instruire folosind metode de predare activ-participative pentru cursul Abilități de Comunicare PublicăşiAbilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice”.

~Modulul I~ (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)

Obiectivele specifice pentru Modul I Abilități de Comunicare Publicăsunt:

1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Abilități de Comunicare Publică” pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare – (8 octombrie)

2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Abilități de Comunicare Publică”  

3. Monitorizarea la distanţă şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor.

4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor– (1 noiembrie 2014).

Modulul „Abilități de Comunicare Publică” va cuprinde:

· Cum se discută cu alegătorii?

· Cum se ajustează mesajul în funcție de audiență?

· Cum se scrie un speech electoral?

· Gesturi și limbajul corpului în discuția cu alegătorii

· Problemele pe care de axat în discuție cu alegătorii

~Modulul II~  (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)

Obiectivele specifice pentru Modul II „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” sunt:

1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare – (18  octombrie

2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice

3. Monitorizarea şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor

4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor (15 noiembrie 2014).

Modulul Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” va cuprinde:

· Cum de formulat un mesaj clar pentru canalele Mass-media?

· Limbaj de folosit / evitat în discuție cu Mass-media

· Exerciții practice de dezbateri

· Imaginea candidatei în Mass-media

· Elaborarea argumentelor eficiente în cadrul dezbaterilor publice

Plata pentru serviciile prestate:Trainerii vor fi remunerați prin virament bancar după finisarea fiecărui Modul. Plata va fi în MDL.

NOTĂ:Trainerii nu trebuie sa fie membri de partid sau a staff-ului electoral.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic (Obligatoriu)

- Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 3 ani de experienţă)

- Experiență în livrarea trening-urilor în comunicare publică / comunicare TV / dezbateri;

- Abilităţi excelente de comunicare,prezentare şi interpersonale 

- Să nu fie membru de partid sau a staff-ului electoral

- Devotament, entuziasm şi motivaţie 

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: Alexei Buzu buzu@progen.md  şi cpd@progen.md:

- CV-ul;

- Scrisoare de Motivare care va conţine în mod obligatoriu: (1) Lista training-urilor livrate în domeniul Comunicare (modelul a se vedea in documentul anexat); (2) declaraţie pe propria răspundere că candidatul nu este membru de partid sau a staff-ului electoral, (3) Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă, (4) Programul propus de instruiri + zile de pregătire + elaborarea suportului de curs nu pot depăși 18 zile

- Oferta financiară, remunerarea estimată (în MDL, inclusiv taxele) (modelul a se vedea in documentul anexat );

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  1 octombrie 2014.

 Persoană de contact: Alexei Buzu, e-mail: buzu@progen.md tel. 022-23-70-89

Detalii a se vedea in documentul anexat - "Termeni de Referinta"


Alte articole

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului de joaca pentru copii

Data publicării: Miercuri, 03 septembrie 2014
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să asigurare echipamentul sportiv pentru copii în cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Suediei.

Tinerele femei aplică în practică cunoștințele acumulate

Data publicării: Luni, 09 iunie 2014
Participantele CIVITA sunt în plină acțiune și muncesc asiduu pentru a deveni lidere comunitare. După ce au parcurs patru module de instruiri, cele 23 femei aplică în practică cunoștințele însuşite.

Licitatie Deschisa privind prestarea serviciilor de cazare si alimentare in cadrul celei de-a doua editie CIVITA

Data publicării: Miercuri, 16 aprilie 2014
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitație deschisă pentru selectarea unei companii care va presta servicii de cazare şi alimentare pentru desfăşurarea conferinței de totalizare în cadrul proiectului “CIVITA”- un program unic în Republica Moldova de Accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi Suediei.

Concurs privind selectarea companiei ce va oferi birotica in cadrul Programului "CIVITA"

Data publicării: Marţi, 25 martie 2014
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/organizaţii care să ofere lotul de birotică în cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Suediei.

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului “CIVITA”

Data publicării: Marţi, 25 martie 2014
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să ofere echipamentul pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Suediei.

Reprezentanţi ai societăţii civile au protestat în faţa Parlamentului

Data publicării: Joi, 20 februarie 2014
Tergiversarea adoptării măsurilor de susţinere a participării femeilor în viaţa politică a servit motiv pentru un nou protest în faţa Parlamentului. Manifestanţii, reprezentanţi ai societăţii civile, au condamnat lipsa interesului clasei politice din Republica Moldova pentru a asigura participarea şi reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional.

Anunţ de angajare a unui coordonator/coordonatoare de proiect

Data publicării: Vineri, 24 ianuarie 2014
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" anunță concursul de selecție a unui coordonator/coordonatoare în cadrul proiectului „Agenda Schimbării pentru Egalitatea de Gen în Politicile Publice”.

O nouă etapă în instruire: Planificarea și scrierea inițiativei comunitare

Data publicării: Joi, 09 ianuarie 2014
În cadrul proiectului „CIVITA” participantele vor scrie și implementa o inițiativă comunitară. În acest scop în cadrul ultimului modul de instruire, ce a avut loc în noiembrie şi decembrie, doamnele au învăţat despre planificarea și scrierea unui proiect comunitar. Trainerii acestui modul au fost Sofia Ursul – leaderă comunitară şi Alexei Buzu - coordonator de proiecte în cadrul Centrului „Parteneriat pentru Dezvolatare” (CPD).

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului “CIVITA”

Data publicării: Luni, 02 decembrie 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să ofere echipamentul pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Un exemplu elocvent de leadership comunitar

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
În cadrul zilei de evaluare a modului III de instruire „Leadership Comunitar” participantele „CIVITA” au avut surpriza de a vizita satul Budești.

Rezultatele 221 - 230 din 322
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan