Noutăţi şi evenimente

"CIVITA" anunta competitie deschisa pentru selectarea unui trainer pentru modulele 3 si 4

Data publicării: Marţi, 24 septembrie 2013
Descarcă fişier: termeni de referinta-trainer modulul 3 si 4.pdf (1MB)

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui  co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”.

„CIVITA” este un program unic în Republica Moldova de accelerarea a participării femeilor, care este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”,finanțat de către Fundaţia Soros-Moldova şi  Suedia.

Descrierea proiectului:

CIVITA” îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, comunitățile fiind mai orientate spre nevoile oamenilor. De proiect vor beneficia femei tinere din sate sau oraşe mici. În cadrul proiectului de-a lungul a două ediții, 50 de femei tinere care prezintă interes şi potențial pentru a deveni actori de schimbare vor participa la un program de leadership inovator. Programul va oferi o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilităților de leadership, cum ar fi: cursuri, stagii, coaching şi mentoring, dezvoltarea şi punerea în aplicare a inițiativelor comunitare mici şi crearea de rețele. Cursurile de instruire se vor desfăşura  după cum urmează:

Cursuri de instruire Septembrie – Decembrie (vor avea loc în zilele de vineri şi sâmbătă)

• Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Leadership în rândul femeilor ; 

• Modul II – Dezvoltarea abilităţilor de Lucru în echipă;

• Modul III – Leadership Comunitar

• Modul IV – Lidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect.

Obiectivul concursului:

Obiectivul este susţinerea activităţilor de instruire împreună cu alt trainer preselectat folosind metode de predare activ-participative pentru cursul Leadership ComunitarşiLidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect”.

~Modulul III~

Obiectivele specifice pentru Modul III Leadership Comunitarsunt:

1.  Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Leadership Comunitar” pentru femeile lidere din localitățile rurale – (18 octombrie)

2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Leadership Comunitar” (2 zile) – (1, 2 noiembrie 2013)

3. Monitorizarea la distanţă şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor (7 zile).

4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor(16 noiembrie 2013).

Etapele activităţii expertului:

Expertul va desfăşura următoarele activităţi

 • Elaborarea  suportului de curs în format electronic împreună cu trainer-ul preselectat cu tematica dată, în conformitate cu cerinţele de proiect, cu necesitățile grupului țintă şi ţinând cont de recomandările Echipei de coordonare din cadrul proiectului– suportul va fi predat până la data de -18  octombrie*
 • Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Leadership Comunitar” în conformitate cu orarul stabilit de echipa de coordonare a proiectului – 1, 2 noiembrie;
 • Formularea şi monitorizarea la distanţă a activităților (task-urilor) efectuate în localități de către participante (7 zile);
 • Evaluarea pe parcurs şi finală a participantelor. Se va organiza o zi de evaluare  - 16 noiembrie.

*Modelul suportului de curs este anexat.  (Detalii gasiti in Termenii de Referinta anexati).

Modulul „Leadership Comunitar” va cuprinde:

·Procesul decizional local

·De ce femeile participă mai puţin?

·Analiza problemelor comunitare din perspectiva de gen

~Modulul IV~

Obiectivele specifice pentru Modul IV „Lidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiectsunt:

1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Lidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect” pentru femeile lidere din localitățile rurale;  15 noiembrie

2.  Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Lidere în acțiune” - (29, 30 noiembrie 2013)

3. Monitorizarea şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor (7 zile)

4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor (20 decembrie 2013).

Etapele activităţii expertului:

Expertul va desfăşura următoarele activităţi

 • Elaborarea  suportului de curs în format electronic cu tematica dată, în conformitate cu cerinţele de proiect, cu necesitățile grupului țintă şi ţinând cont de recomandările Echipei de coordonare din cadrul proiectului– suportul va fi predat până la data de 15 noiembrie *
 • Susţinerea de activităţi de instruire folosind metode activ-participative cu tematica Lidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect” în conformitate cu orarul stabilit de echipa de coordonare a proiectului – 29, 30 noiembrie;
 • Formularea şi monitorizarea activităților (task-urilor) efectuate în localități de către participante (7 zile);
 • Evaluarea pe parcurs şi finală a participantelor. Se va organiza o zi de evaluare  - 20 decembrie.

*Modelul suportului de curs este anexat.

Modulul Lidere în acțiune prin planificarea şi scrierea conceptului de proiect” va cuprinde:

· Cadrul Logic

· Colectare de fonduri

· Bugetul proiectului

· Procesul de Raportare

Plata pentru serviciile prestate:Trainerii vor fi remunerați prin virament bancar după finisarea fiecărui Modul.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic (Obligatoriu)

- Experienţă de lucru în cadrul organizaţiilor neguvernamentale

- Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 3 ani de experienţă)

- Livrarea training-urilor în domeniul leadership-ului femini

- Livrarea training-urilor în domeniul leadership comunitare. (valabil pentru Modulul III)

- Livrarea training-urilor în domeniul scrierii de proiecte. (valabil pentru Modulul IV)

- Abilităţi excelente de comunicare,prezentare şi interpersonale 

- Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

-Devotament, entuziasm şi motivaţie 

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: rodica.ivascu@progen.md şi cpd@progen.md:

- CV-ul;

- Lista training-urilor livrate în domeniul Leadership Comunitar/ Scriere de proiecte/ Leadership feminin şi Egalitate de Gen (Ataşat model);

- Metodologia utilizată pentru livrarea training-ului;

- Remunerarea estimată (în MDL, inclusiv taxele) (Ataşat modelul);

- Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie;

- Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 2 octombrie 2013.

Persoană de contact: Rodica Ivaşcu, e-mail: rodica.ivascu@gmail.com, tel. 022-23-70-89

Detalii gasiti in Termenii de Referinta anexati.


Alte articole

Anunţ de angajare a unui coordonator/coordonatoare de proiect

Data publicării: Vineri, 24 ianuarie 2014
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" anunță concursul de selecție a unui coordonator/coordonatoare în cadrul proiectului „Agenda Schimbării pentru Egalitatea de Gen în Politicile Publice”.

O nouă etapă în instruire: Planificarea și scrierea inițiativei comunitare

Data publicării: Joi, 09 ianuarie 2014
În cadrul proiectului „CIVITA” participantele vor scrie și implementa o inițiativă comunitară. În acest scop în cadrul ultimului modul de instruire, ce a avut loc în noiembrie şi decembrie, doamnele au învăţat despre planificarea și scrierea unui proiect comunitar. Trainerii acestui modul au fost Sofia Ursul – leaderă comunitară şi Alexei Buzu - coordonator de proiecte în cadrul Centrului „Parteneriat pentru Dezvolatare” (CPD).

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului “CIVITA”

Data publicării: Luni, 02 decembrie 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să ofere echipamentul pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Un exemplu elocvent de leadership comunitar

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
În cadrul zilei de evaluare a modului III de instruire „Leadership Comunitar” participantele „CIVITA” au avut surpriza de a vizita satul Budești.

Devin-o factor de decizie în comunitatea ta

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
Participantele CIVITA excelează în studiul său! Astfel, pe 1 și 2 noiembrie 2013 a avut loc al treilea modul de instruire, întitulat Leadership Comunitar. În cadrul acestui modul, a fost abordată tematica bunei guvernări, fiind prezentat un set de acte legislative/ reglementative la care participantele ar putea face apel în activitatea lor de lider comunitar, dar și în stabilirea unor parteneriate cu factorii de decizie locali.

Consolidarea abilităţilor de lucru în echipă

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
Participantele programului CIVITA s-au remarcat prin studiu și sârguință, fapt pentru care s-au întrunit la a doua ședință de instruire destinată Dezvoltării Abilităților de Lucru în Echipă. În decursul a două zile, timp în care s-a desfăşurat al doilea modul de instruire, 30 de tinere din comunităţile rurale, beneficiare ale programului, au fost iniţiate în tematica lucrului în echipă. În acest sens, tinerele au învăţat ce este o echipă, care sunt etapele formării unei echipe, care sunt avantajele şi dezavantajele constituirii unei echipe, modul de desfăşurare a procesului decizional în cadrul unei echipe etc. Un aspect important reflectat în cadrul sesiunilor ţine de tematica egalităţii de gen. Astfel, un accent deosebit s-a acordat necesităţii dezvoltării unei echipe care să răspundă criteriului gender.

"CIVITA" din nou in actiune!!!

Data publicării: Marţi, 08 octombrie 2013
Vineri, 6 septembrie a fost lansată cea de-a doua ediţie a programului „CIVITA”, eveniment ce a întrunit 30 de beneficiare, care au venit cu ambiția de a deveni lidere în comunitatea ce o reprezintă, femei care doresc să lupte pentru un viitor mai bun. Pe parcursul a două zile, beneficiarele proiectului au participat la primul modul de instruire cu tematica „Dezvoltarea abilităților de leadership” formatoarele fiind Olga Nicolenco şi Viorica Mocanu.

Extinderea termenului de aplicare pentru concursul de selectie a trainerului pentru Modulul 3 si 4 in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 03 octombrie 2013
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare pentru competiţia deschisă pentru selectarea a unui co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”.

Competitie deschisa pentru selectarea unui expert în elaborarea regulamentului cadrul in proiectul "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (in continuare: CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui expert în elaborarea regulamentului cadrul anti-discriminare pe piaţa muncii pentru companii private, organizații publice si întreprinderi de stat în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Concurs prin cerere de oferte privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante in cadrul proiectului "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante de aplicare a politicii de anti-discriminare pe piaţa muncii în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Rezultatele 231 - 240 din 325
GLOSAR
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan