Noutăţi şi evenimente

Competitie deschisa pentru selectarea unui expert în elaborarea regulamentului cadrul in proiectul "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Descarcă fişier: termeni de referinta expert regulament cadru aad.pdf (923KB)

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (in continuare: CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui expert în elaborarea regulamentului cadrul anti-discriminare pe piaţa muncii pentru companii private, organizații publice si întreprinderi de stat în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Angajatori pentru Anti-discriminare” îşi propune să faciliteze implementarea practicilor de non-discriminare în special practici non-discriminatorii în bază de gen în rândul angajatorilor din Republica Moldova. În prezentul proiect CPD şi CPE promovează implementarea practicilor de non-discriminare în bază de gen pe piaţa muncii. Totodată, se va încerca să se piloteze practici de non-discriminare în baza altor criterii (etnie, disabilitate, etc.).

Obiectivele ce au fost propuse pentru realizarea acestui proiect sunt următoarele:

1. Pilotarea practicilor de non-discriminare în special a celor în bază de gen în rândul a 15 companii publice şi private

2. Pledoarie pentru opţiuni practice de reglementare a relaţiilor de muncă prin perspectiva non- discriminării pe criteriul de gen pentru a fi adoptate de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi a Familiei.

3. Analiza politicilor publice din perspectiva non-discriminării pe criteriul de gen.

Pentru atingerea obiectivelor setate, în cadrul proiectului dat au fost propuse un şir de instruiri cu implicarea directă a reprezentanţilor companiilor selectate. Astfel instruirile din cadrul proiectului sunt următoarele:

Cursuri de instruireDecembrie 2012 – Septembrie 2013

· Modul I – Promovarea conceptului de non-discriminare în companii

· Modul II – Promovarea Egalităţii de Gen în Companii

· Modul III – Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor de work & life balance în companii

· Modul IV – Promovarea managementul diversității în cadrul companiilor

Echipa de proiect:

In cadrul proiectului sunt implicaţi din Republica Moldova  (CPD) şi din România (CPE), fiind antrenaţi direct în realizarea activităţilor propuse întru atingerea obiectivelor.

Responsabilităţile de bază ale experților:

 1. 2 experţi din România:

- Oferirea serviciilor de training şi consultanţă/ coaching pentru toţi participanţii Programului Integrat de Management al Resurselor Umane Sensibil la Dimensiunea de Gen

- Asistenţa individuală companiilor participante în cadrul programului în implementarea iniţiativelor de anti discriminare.

 1. 3 experți din Moldova:

- Analiza practicilor internaţionale de reglementare a procedurilor de non discriminare în cadrul companiilor şi instituţiilor publice.

-  Formularea opţiunilor de politici publice prin prisma egalităţii de gen şi a non-discriminării care vor fi oferite spre examinare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

- Realizarea studiului de analiză a opţiunilor de reglementare propuse de către Guvern cu referire la practicile de non-discriminare în câmpul muncii în RM

- Elaborarea regulamentului tip a procedurilor de non discriminare în cadrul companiilor în baza legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse.

- Elaborarea procedurilor de non discriminare la nivelul companiilor.

Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului este selectarea expertului responsabil de elaborarea regulamentului cadru cu privire la aplicarea practicilor de non-discriminare la nivel de companii, organizații, instituții. Aceasta reprezintă o parte a lucrării comune elaborata de 3 experți in comun.

Responsabilitățile expertului selectat:

- Elaborarea regulamentului cadru de non-discriminare în baza setului de legi cu privire la asigurarea egalităţii de şanse si relațiilor de munca.

- Elaborarea procedurilor de asigurare a activităților non-discriminatorii la nivelul de companii, organizații şi instituții.

-  Cooperare cu cei 2 experți in scopul finalizării documentului comun ca fa include regulament cadru si set de proceduri propuse.

Etapele activităţii expertului selectat: (10 septembrie – 1 noiembrie 2013)

Expertul va desfășura următoarele activități:

 1. Analizează situația actuală privind aplicarea regulamentului de non-discriminare in cadrul companiilor
 2. Analizează materiale referitoare la practicile de non-discriminare în cadrul companiilor din Republica Moldova si in străinătate  şi prezintă CPD materiale/practicile analizate.
 3. Analizează cadrul juridic necesar pentru elaborarea regulamentului cadru de non-discriminare intern si procedurilor necesare.
 4. Elaborează un regulament cadru in domeniul non-discriminare pentru companii, instituții şi organizații.
 5. Elaborează proceduri de implementare a regulamentului cadru si proceduri pentru realizarea activităților de non-discriminare pentru companii, instituții şi organizații.
 6. Colaborează cu alți 2 experţii din Moldova in scopul finalizării documentului comun ce va cuprinde documente elaborate de către expertul contractat. Expertul contribuie la redactare documentului.

In urma realizării activităţilor sus menţionate va fi elaborat 1 document final ce va conţine studiile a celor 3 experţi din Republica Moldova. Documentul va fi oferit spre consultare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu o ulterioara aplicare de către companiile, organizațiile si instituțiile  din Republica Moldova. Documentul final având următoarele compartimente:

 1. Analiza celor mai bune practici de non-discriminare în câmpul muncii, cu accent pe egalitate de gen.
 2. Analiza ex-ante a opţiunilor de reglementare a practicilor de non-discriminare la nivel de companii şi opţiunile de politici publice prin prisma egalităţii de gen;
 3. Regulamentul cadru cu privire la aplicarea practicilor de non-discriminare în câmpul muncii în RM si procedurile necesare..

*Notă:Documentul final urmează să fie prezentat până la data de 1 noiembrie 2013.

Plata pentru serviciile prestate: Expertul  va fi remunerat în tranşe prin virament bancar după livrarea activităţilor indicate mai sus. Transferul va fi efectuat în lei (MDL) pe contul bancar la expertului.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Obligatoriu: Studii superioare în domeniul (prioritar) drept/ administraţie publică/ politici publice/economie sau (acceptabil) sociologie sau domenii conexe

- Cel puţin 3 ani de experienţă dovedită în realizarea regulamentelor si procedurilor similare

- Experienţa de lucru in cadrul sau pentru companii medii si mari din RM

- Experienţa de lucru cu autoritățile locale și ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen şi non-discriminare

- Experiență în domeniul egalităţii de gen şi drepturile omului, non-discriminării

- Abilități excelente analitice și de scriere

- Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

- Devotament, entuziasm şi motivaţie                                                                                                                      

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: cpd@progen.md şi melniciuc@progen.md:

- CV-ul

- Lista studiilor/ publicaţiilor/ rapoartelor/ articolelor elaborate în domeniul egalităţii de gen şi non-discriminării (Anexa 1)

- Oferta Financiară totală (în MDL cu taxele incluse). Oferta financiara propusă nu poate depăși 1.250 USD per serviciu total, cu toate taxele incluse. (Anexa 2) - detalii in Termenii de Referinta anexati 

- O scurtă descriere a modului în care consultantul/ consultanta vede realizarea sarcinilor; (metoda de lucru, activităţile ce  vor fi realizate şi rezultatele obţinute, etc.)

-  Numele şi datele de contact a două persoane de referinţă.

Criteriile de selecţie:

- Studii relevante şi experienţă anterioară în domeniul egalităţii de gen şi drepturilor omului;

-  Experienţă anterioară de elaborare a proiectelor de reglementare cadru

-  Experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen şi non-discriminare

- Timpul de realizare a activităţilor

-  Remunerarea estimată 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  08 septembrie 2013, ora 23.59

Persoană de contact: Olga Melniciuc tel. 22 23 70 89, e-mail melniciuc@progen.md

Alexei Buzu  e-mail buzu@progen.md


Alte articole

Anunţ de angajare a unui coordonator/coordonatoare de proiect

Data publicării: Vineri, 24 ianuarie 2014
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" anunță concursul de selecție a unui coordonator/coordonatoare în cadrul proiectului „Agenda Schimbării pentru Egalitatea de Gen în Politicile Publice”.

O nouă etapă în instruire: Planificarea și scrierea inițiativei comunitare

Data publicării: Joi, 09 ianuarie 2014
În cadrul proiectului „CIVITA” participantele vor scrie și implementa o inițiativă comunitară. În acest scop în cadrul ultimului modul de instruire, ce a avut loc în noiembrie şi decembrie, doamnele au învăţat despre planificarea și scrierea unui proiect comunitar. Trainerii acestui modul au fost Sofia Ursul – leaderă comunitară şi Alexei Buzu - coordonator de proiecte în cadrul Centrului „Parteneriat pentru Dezvolatare” (CPD).

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului “CIVITA”

Data publicării: Luni, 02 decembrie 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitaţie deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să ofere echipamentul pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA” - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Un exemplu elocvent de leadership comunitar

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
În cadrul zilei de evaluare a modului III de instruire „Leadership Comunitar” participantele „CIVITA” au avut surpriza de a vizita satul Budești.

Devin-o factor de decizie în comunitatea ta

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
Participantele CIVITA excelează în studiul său! Astfel, pe 1 și 2 noiembrie 2013 a avut loc al treilea modul de instruire, întitulat Leadership Comunitar. În cadrul acestui modul, a fost abordată tematica bunei guvernări, fiind prezentat un set de acte legislative/ reglementative la care participantele ar putea face apel în activitatea lor de lider comunitar, dar și în stabilirea unor parteneriate cu factorii de decizie locali.

Consolidarea abilităţilor de lucru în echipă

Data publicării: Duminică, 24 noiembrie 2013
Participantele programului CIVITA s-au remarcat prin studiu și sârguință, fapt pentru care s-au întrunit la a doua ședință de instruire destinată Dezvoltării Abilităților de Lucru în Echipă. În decursul a două zile, timp în care s-a desfăşurat al doilea modul de instruire, 30 de tinere din comunităţile rurale, beneficiare ale programului, au fost iniţiate în tematica lucrului în echipă. În acest sens, tinerele au învăţat ce este o echipă, care sunt etapele formării unei echipe, care sunt avantajele şi dezavantajele constituirii unei echipe, modul de desfăşurare a procesului decizional în cadrul unei echipe etc. Un aspect important reflectat în cadrul sesiunilor ţine de tematica egalităţii de gen. Astfel, un accent deosebit s-a acordat necesităţii dezvoltării unei echipe care să răspundă criteriului gender.

"CIVITA" din nou in actiune!!!

Data publicării: Marţi, 08 octombrie 2013
Vineri, 6 septembrie a fost lansată cea de-a doua ediţie a programului „CIVITA”, eveniment ce a întrunit 30 de beneficiare, care au venit cu ambiția de a deveni lidere în comunitatea ce o reprezintă, femei care doresc să lupte pentru un viitor mai bun. Pe parcursul a două zile, beneficiarele proiectului au participat la primul modul de instruire cu tematica „Dezvoltarea abilităților de leadership” formatoarele fiind Olga Nicolenco şi Viorica Mocanu.

Extinderea termenului de aplicare pentru concursul de selectie a trainerului pentru Modulul 3 si 4 in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 03 octombrie 2013
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare pentru competiţia deschisă pentru selectarea a unui co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”.

"CIVITA" anunta competitie deschisa pentru selectarea unui trainer pentru modulele 3 si 4

Data publicării: Marţi, 24 septembrie 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”. „CIVITA”este un program unic în Republica Moldova de accelerarea a participării femeilor, care este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”,finanțat de către Fundaţia Soros-Moldova şi Suedia.

Concurs prin cerere de oferte privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante in cadrul proiectului "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante de aplicare a politicii de anti-discriminare pe piaţa muncii în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Rezultatele 231 - 240 din 325
GLOSAR
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan