Noutăţi şi evenimente

Concurs pentru selectarea unei companii/organizaţii pentru efectuarea unui sondaj de opinie cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional

Data publicării: Luni, 23 iulie 2012
Descarcă fişier: tor companie research.pdf (448KB)

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să efectueze un studiu sociologic în cadrul proiectului Abilitarea Femeilor din Mediul Rural, care este parte a unui program mai amplu implemetnat de către Fundaţia Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.  Studiul va fi desfăşurat în perioada 1 august-20 septembrie 2012 şi vaavea drept obiect de studiu nivelul de implicare a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional şi cel de dezvoltare a comunităților lor.

Obiectivul concursului:de a selecta o companie/organizație care să efectueze un studiu sociologic de tip cantitativ şi calitativ, introducerea şi analiza statistică a datelor colectate şi prezentarea rapoartelor în cifre şi diagrame cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în procesul de luare a deciziilor.  

CPD îi va prezenta companiei selectate lista inițială a tezelor (întrebărilor) care urmează a fi incluse în chestionar (maximum 10 teze). Compania va fi responsabilă de formularea întrebărilor propriu zise (orientativ 25 întrebări) și elaborarea chestionarului. 

Cerințe față de compania aplicantă:

 • Studii în domeniu sau domenii similare realizate anterior
 • Experiență dovedită în realizarea de proiectare de evaluări, sondaje de opinie,realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupuri, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (5 ani minim).

Rezultate așteptate:

 • Baza de date iniţială în SPSS  (pe CD) – până la data de 07 septembrie
 • Rezultatele integrale ale cercetării prezentate în funcţie de cerinţele metodologice faţă de analiza statistică a datelor  (frecvenţe, variabile, index)- până la data de 10 septembrie
 • Raport statistic final prezentat în tabele şi diagrame în MS Word – până la data de 14 septembrie

Dosarul va include:

Oferta tehnică:

·    Metodologia de eşantionare elaborată.

·    Descrierea metodelor de procesare a datelor.

·    Graficul activităţilor cu date concrete şi  rezultatele aşteptate.

·    Descrierea reţelei de intervievatori şi  a modulului utilizat pentru  instruirea lor  înainte de cercetare.

·   Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani de organizaţie  la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor. 

·  CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate. 

·    3 nume de legătură cu adresele, telefoanele şi poştele electronice incluse.

Oferta financiară- bugetul detaliat în dolari SUA. [1]

Ofertele vor fi trimise în forma electronică pe adresa: cpd@progen.md .

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 31 iulie, ora 17:00.

Informaţie mai detaliată o puteţi găsi în documentul anexat.

Pentru informații suplimentare: Alexei Buzu tel.22 24 13 93, e-mail buzu@progen.md

                                                   Viorica Doroş tel.22 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md[1]
Suma va fi indicată în dolari SUA, cu toate taxele si impozitele incluse. Transferul va fi efectuat in valuta națională la rata Băncii Naționale a Moldovei din ziua transferului.


Alte articole

Selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de ALIMENTARE în pauza de cafea in cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

Data publicării: Joi, 23 august 2012
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de alimentare în pauza de masă a participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Selectarea trainerilor pentru modulul “Dezvoltarea abilităților de leadership” în cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

Data publicării: Sâmbătă, 18 august 2012
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a 2 traineri pentru primul modul al proiectului „CIVITA”,care este un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Anunț de selectare a participantelor În cadrul programului de accelerare a participării femeilor - CIVITA

Data publicării: Sâmbătă, 18 august 2012
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova, lansează programul „CIVITA”, un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei. Proiectul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor tinere din zonele rurale pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor.

CPD anunţă concurs de selectare a unui coordonator/coordonatoare de proiect

Data publicării: Joi, 19 iulie 2012
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" demarează un concurs pentru a selecta coordonatori de proiect pentru proiectul "Angajatori pentru Anti Discriminare", care se va desfăşura de-a lungul unui an in perioada iulie 2012- iulie 2013.

"Saptămîna Transparenţei" a sensibilizat cetăţeni din peste 18 comunităţi

Data publicării: Marţi, 03 iulie 2012
În perioada 14-18 mai anul curent, 18 comunități din toate regiunile Republicii Moldova, parteneri actuali a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”, au desfăşurat Saptămânii Transparenței în comunitățile din care fac parte. La acest eveniment au participat reprezentanți a ONG-urilor, a Autorităților Publice Locale (APL) cât şi cetățenii comunităților. Această campanie a avut drept scop informarea şi încurajarea participării mai active a bărbaţilor şi femeilor în procesului decizional cât şi sporirea nivelului de transparenţă în activitatea Autorităţilor Publice Locale.

Peste zece mii de bărbaţi şi femei vor fi încurajaţi să devină mai activi pe durata „Săptămînii Transparenţei”

Data publicării: Luni, 14 mai 2012
În perioada 14-20 mai, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare împreună cu partenerii săi din peste 20 localităţi rurale, vor desfăşura Săptămîna Transparenţei. Această campanie are drept scop informarea şi încurajarea participării mai active a bărbaţilor şi femeilor în procesului decizional cât şi sporirea nivelului de transparenţă în activitatea Autorităţilor Publice Locale.

Selectarea participanţilor în cadrul programului: Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg for Good Governance of the Robert Bosch Stiftung

Data publicării: Joi, 26 ianuarie 2012
20 German speaking young professionals are invited to participate in seminars on “Good Governance” in Berlin and Warsaw from September 8 – 29, 2012. In a follow-up project they will contribute to future cooperation in Europe. The participants get to know examples of implementing politics and good governance in Germany and the EU. They are thus able to gain exclusive insights into political life and establish contacts.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare angajează Jurist/Juristă

Data publicării: Vineri, 16 decembrie 2011
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) acceptă aplicări pentru funcţia de Jurist/Juristă în cadrul Centrului în efortul de consolidare a capacităţilor organizaţionale ale acestuia, realizat cu suportul financiar USAID în cadrul Programului FHI 360 „Consolidarea Societăţii Civile in Moldova”.

Femeile din R. Moldova au găsit soluţii pentru necesităţile comunităţilor locale, printr-un proiect implementat de Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu CPD

Data publicării: Marţi, 13 decembrie 2011
Chişinău, 13 decembrie 2011. Aliona Bîrna era directoare adjunct la Şcoala de Arte „Maria Bieşu”, r. Ştefan-Vodă, în momentul când a decis că vrea să schimbe lucrurile la nivelul decizional din localitate, dar şi în comunitate. Pentru asta însă avea nevoie să-şi consolideze cunoştinţele în liderism, dar şi capacităţile în implementarea proiectelor. Susţinerea a găsit-o în cadrul proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii”, implementat de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

(Ru) Concurs de granturi mici pentru organizaţiile de femei data limită 23 decembrie

Data publicării: Joi, 08 decembrie 2011
УКРАИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОНД, стремясь помочь организациям гражданского общества, в частности женским, играть активную роль в процессах построения демократического общества, обеспечивающего равенство, справедливость и реализацию прав человека, объявляет конкурс грантов для ЖЕНСКИХ общественных организаций Украины, Молдовы и Беларуси

Rezultatele 301 - 310 din 325
GLOSAR
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan