CPD Publications

Election Quotas in Moldova Causes, Myths and Options for Implementation

Download file: election quotas in moldova paper.pdf (624KB)

The Paper Policy on "Election Quotas in Moldova" is a study regarding the political representation of both women and men in Moldova. The study reflects practices within OSCE member countries  and their adaptation to Moldova's reality.

 
(1) In September 2010, a group of MPs have introduced a bill providing to amend the electoral code by establishing a compulsory rate of 30% women quota in the lists of candidates for each election. Although the project was endorsed by the Government it has not been examined and adopted by the Parliament.
 
(2) This is unfortunate because, despite appearances that women's representation in elective bodies increased in recent years, representation rate of women in the Parliament of Moldova is smaller than the average European Union member states, OSCE States and the global average.
 
(3) In recent years, over 4 parliamentary elections and 2 local elections, the share of women among candidates has not risen significantly. The share of women candidates in the 2005 elections was 29% and in 2010 it reached 28.1%.
 
(4) Recent analysis of public opinion suggests that many voters (both men and women) endorsed the minimum quota of representation.
 
(5) Weak representation of women on candidates lists and in the decision making forums is largely due to political factors. In other words, compared with other factors (such as propensity voters vote for men, self limiting factor for women) the biggest barriers to equal participation of women in politics are the political parties.
 
(6) If the basic problem lies in the political parties, and if they failed to reform themselves over the last years, then the introduction of minimum quotas of representation would be the most effective way to reform the political parties in this respect.
 
(7) The proposed bill on the introduction of minimum quotas of representation is a positive step but for it to be effective, the quota system should be strengthened with additional measures.
 
(8) The experience of implementation of quota systems in European Union countries as well as the OSCE member states shows that an effective quota system in Moldova would include:
(1) Introduction of a minimum percentage rate of 40%.
(2) Provisions of placement, so the percentage will apply to each deciles of the candidate list.
(3) Introduction of sanctions by refusing to register candidates who do not comply with all provisions of the quota system.
 
This publication is produced by “Center Partnership for Development ” with the support from Pontis Foundation within the project ”Slovakia and European future of Moldova”, implemented by Pontis Foundation in partnership with East Europe Foundation, from financial resources offered by the Slovak Agency for International Development Cooperation/SlovakAid. The contents are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of Pontis Foundation, East Europe Foundation or Slovak Agency for International Development Cooperation/SlovakAid.

Other articles

Survey "Women and Men Participation in Decision Making Process"

The survey "Women and Men Participation in Decision Making Process" was published on the 8th of December 2012, and shows that 7% of women and 8.6% of men in the country is consulting the community budget within local meetings, 84% of women participate in local council meetings and only one of five respondents feel informed about how decisions are made in the town hall or council area of ​​residence.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Gender Statistics
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan